SENASTE DOKUMENTNYHETSBREV NÖTVÄCKAN


Naturskolans Nyhetbrev Nummer 14 15 augusti 2013
Under tre år kommer Nynäshamns Naturskola att satsa extra på NO- och teknikutbildning för både skola och förskola. Naturskolan skriver ett läromedel för förskolan inom dessa ämnen med fokus på utomhuspedagogik (tillsammans med Naturskolan i Lund, släpps vt 2014). Skolorna erbjuds utbildningsdagar i Våga NOteknikute för åk 1-6 under ht 2013. Naturskolan är NT-utvecklare för förskolorna (Skolverkets satsning). Samtidigt fortsätter utbildningarna på förskolorna där varje förskola får två timmar utbildning utomhus med början ht 2013 med utgångspunkt från det nya läromedlet. Det är fortsättningen på de kurser som redan genomförts inomhus under ht 2012.


Naturskolans Nyhetsbrev Nummer 13 Jan 2013
En handledning från Nynäshamns naturskola i arbetet för Grön flagg Vattenresursen och dess användning kommer att få en betydligt viktigare del av framtidens undervisning till följd av klimatfrågan.


Naturskolan Nyhetsbrev Nummer 12 Apr 2012
Detta läromedel har en inledande Power-Point presentation som heter "Blötdjurens roll i naturen" visar på mångfalden av arten blötdjur, deras ålder och samband till andra levande organismer och också deras roll i naturen. Sen finns ett 76 sidigt häfte med massor av experiment och lekar. Allt ligger på Nynäshamns naturskola under läromedel.


Naturskolan Nyhetsbrev Nummer 11 Jan 2012
Alla skolor och förskolor i Nynäshamns kommun får vara med. Man kan gå med i tävlingen när som helst under hela vintern mellan 6 december 2011och 16 mars 2012. Konceptet är enkelt. Mata fåglar på alla tänkbara sätt och räkna de fågelarter som äter på skolans eller förskolans gård. Tanken är att stimulera nyfikenheten hos barn, elever och personal på ett roligt och lärorikt sätt och dessutom delta i ett forskningsprojekt, i all enkelhet...


Naturskolan Nyhetsbrev Nummer 10 Feb 2008
Matematik är mycket mer än siffror och tal på ett papper. Med förskolebarnen passar det utmärkt att arbeta med språket, grundläggande begrepp, sortering och mönster ute och i lekform. Leka och lära matematik ute i förskolan innehåller en samling övningar som lekfullt tränar detta, och passar att utföra på förskolegården eller i närmaste skogsdunge.


Naturskolan Nyhetsbrev Nummer 9 Mars 2007
För att öka kunskapen om utemiljöns betydelse för barns hälsa har Naturskolan genom åren anlitat olika föreläsare och förmedlats de senaste forskningsrönen till skolor och förskolor. Föreläsningen den 11 oktober med Cecilia Boldemann var en av dessa viktiga föreläsningar. Som forskare på Centrum för Folkhälsa har hon medverkat vid framtagandet av en mycket betydelsefull forskningsrapport. Studien som kallas SCAMPER belyser utemiljöns påverkan på barns fysiska aktivitet, UV-exponering, koncentrationsförmåga samt leksekvenser och konflikter. Studien visar bland annat att utemiljön är en mycket kraftfull faktor när det gäller hur mycket barn rör på sig och hur mycket UV-strålning som de utsätts för. Som exempel på resultatet från studien syns nedan skillnaden mellan två förskolegårdar.