SENASTE DOKUMENTPROJEKT / KAMPANJ


Håll Nynäshamn rent 2017
Den nationella skräpplockarveckan v 17 Håll Sverige Rent driver arbetet med den Nationella skräpplockarveckan vecka som infaller 17 Varje år. Förra året deltog 804 570 skräpplockare och 268 anslutna kommuner. I Nynäshamns kommun deltar ca 2300 personer, Främst från skolor och förskolor. I Nynäshamn är denna vecka ett samarbete mellan Nynäshamns Naturskola och Parken med stöd från Håll Sverige Rent.


Dokumentation av SPRING projektet 2008-2011
SPRING-projektet var ett kommunalt folkhälsoprojekt som pågick 2008-2011. SPRING är en förkortning för Skugga Pedagogik Rörelse I Natur- och Gårdsmiljö. SPRING betyder förstås också spring i benen och vår på engelska - det våras för en ny syn på våra barns och elevers utemiljöer. Projektledare har varit Nynäshamns Naturskola och en förvaltningsövergripande styrgrupp har fattat beslut om olika åtgärder under projektets gång. Karolinska Institutet har funnits med som samarbetspartner under hela projekttiden och har ansvarat för den vetenskapliga biten av projektet.


COBWEB
Det finns ett behov av att skapa modeller för nationellt och gränsöverskridande samarbete där nyckelaktörer, universitet, museum och natur och miljöskolor tillsammans skapar miljöpedagogiska material och program som berör människors känslor och sinnen. Samtidigt förenas den senaste kunskapen om status på miljö och hållbarhet med en effektiv miljökommunikation. Projektplaneringen startade i augusti 2007 och har utvecklats till ett gott samarbete. Den bärande tanken för planeringsprocessen har varit att skapa ett "arbeta och lära tillsammans"-projekt med gemensamma konkreta resultat och transnationella värden, vilket ingen av aktörerna skulle kunna åstadkomma, varken själva eller i ett nationellt partnerskap.


Projektet Vingar
Vingar var ett samarbetsprojekt mellan Nynäshamns Naturskyddsförening (projektägare), Nynäshamns kommun och Nynäshamns Naturskola. Projektet fick stöd från Leader Uross (Utveckla Roslagen och Stockholms Skärgård) och pågick under 2013 och 2014.


Först Ute sen IT
Syftet med projektet är Först UTE sen IT, där man kombinerar utomhuspedagogik med dagens IT-teknik såsom datorer, digital kamera, multimediaprogram och bildhanteringsprogram. Ett arbetssätt som ska passa och utveckla barn mellan 6-12 år. Positiva upplevelser i naturen är grunden för att förklara ekologiska samband och för att förstå miljöfrågor. I Lgr 11 kan man läsa Att Eleverna "ska känna till förutsättningar för en god miljö och förstår grundläggande ekologiska sammanhang". Vi tror att positiva upplevelser i naturen är grunden för att förklara ekologiska samband och för att förstå Miljöfrågor. I Ekokommun Nynäshamns Skolplan står Att skolan "Skall Undervisa om naturens kretslopp och på dess påverkan människans framtid" genom arbetet i hagmarken kan man följa människans inverkan på naturen sen urminnes tider


BSR Eagle
BSR Eagle är ett EU-finansierat projekt med 52 partners runt Östersjön. Projektet höll på 2004 till 2007. Läs mer i denna folder som kortfattat berättar vad de 5 svenska deltagarna har gjort.


En knä i marken
Nynäshamns Naturskola arbetar för att fler barn och elever ska få komma ut för att lära in. 2008 kom boken Att lära in ute året runt som är ett dokument över Naturskolans 20-åriga verksamhet. Boken är tänkt att stimulera pedagoger till att våga ta steget ut under alla årstider. I första kapitlets inledning står det så här. Vare sig man har kunskap eller inte så måste läraren med sitt beteende visa vägen eller stigen ut i småkrypens värld genom att alltid ha minst ett knä i marken. För det är där nere dom är, både småkrypen och eleverna.


Fågelmatningstävling vintern 2014/2015
Så här går det till att vara med Alla skolor och förskolor i Nynäshamns kommun får vara med. Man kan gå med i tävlingen när som helst under hela vintern mellan 10 december 2013 och 14 mars 2014. Konceptet är enkelt. Mata fåglar på alla tänkbara sätt och räkna de fågelarter som äter på skolans eller förskolans gård. Tanken är att stimulera nyfikenheten hos barn, elever och personal på ett roligt och lärorikt sätt och dessutom delta i ett forskningsprojekt, i all enkelhet.


Rik fritid
Våren 2016 Tema Djur, natur och fotboll i Ösmo - nytt tema! Aktiviteter Naturskolan - måndag till och med onsdag I naturskolans verksamhet kommer du att få ta del av många olika aktiviteter där gemensamma upplevelse och det egna upptäckandet är det viktigaste. Exempel på aktiviteter är kanotpaddling, vandring, fiske, klättring, parkour, geocahing, matlangning ute och friluftsteknik. Hund - torsdager på Naturskolan Tillsammans med hundarna Ludde och Malte får du lära dig om hundens skötsel och hur du tränar med mjuka metoder med fokus på säkerhet. Du får prova att lägga spår, bygga godisgömmor, träna vardagslydnad och avända skog och mark för att träna balans. Fotboll fredagar på Ösmo Idrottsplats, 17 tillfällen Hos Ösmo fotboll får du lära dig fotboll på ett lekfullt sätt av en van ledare. Du kommer okcså att få möjlighet till aktivitieter i vår klubblokal. Sorunda Ridklubb - fredagar på Sorunda ridklubb, 5 tillfällen En gång i månaden träffas vi på Sorunda Ridlubb. Där får du lära dig om hästskötsel, stallvård och "prova på-aktivitet" med häst.


Vett och Etikett på Toalett 2015
Kampanjen ”Vett och Etikett på Toalett” skall, genom att sprida kunskap om vad som får spolas ner i avloppet, bidra till att förbättra slamkvaliteten och minska utsläppen av näringsämnen och miljöfarliga ämnen till sjöar och hav.