Sinnena för årskurs 2 


SENASTE DOKUMENT


KLASSBESÖK

Sinnena för årskurs 2

 

Vad säger läroplanen Lgr 11 om de naturorienterande ämnena?

Centralt innehåll i årskurs 1-3
Kropp och hälsa
· Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika
sinnen
 
…om ämnet idrott och hälsa?
 
Centralt innehåll i årskurs 1-3
Friluftsliv och utevistelse
• Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
• Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
 
 
Denna dag testar vi alla våra fem sinnen och kanske
upptäcker några att dom även har ett sjätte sinne.
 
Lärarna fyller i en utvärdering direkt på Naturskolan
 
 
Vi kommer att lägga ut bilder från dagen på vår hemsida. Därför
behöver vi ett godkännande från föräldrarna. Ni kan ladda hem den
lappen nedan och sedan skicka med den tillsammans med
information till föräldrarna om naturskoledagen.

Eleverna kommer att ha förmiddagsfika med sig denna dag (lunch serveras på Naturskolan). Här finns tips om vad man kan ha med sig som är gott, nyttigt och praktiskt. Foldern från Hälsomålet kan användas vid andra utflykter också (www.halsomalet.se).
Ladda hem folder "Bra matsäcksmat"   

 

2008-01-31 21:21:15