Sinnena för årskurs 2 


SENASTE DOKUMENT


KLASSBESÖK

Sinnena för årskurs 2

 

Vad säger läroplanen Lgr 11 om de naturorienterande ämnena?

Centralt innehåll i årskurs 1-3
Kropp och hälsa
· Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika
sinnen
 
…om ämnet idrott och hälsa?
 
Centralt innehåll i årskurs 1-3
Friluftsliv och utevistelse
• Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
• Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
 
 
Denna dag testar vi alla våra fem sinnen och kanske
upptäcker några att dom även har ett sjätte sinne.
 
Lärarna fyller i en utvärdering direkt på Naturskolan
 
 

Vi kommer att lägga ut bilder från dagen på vår hemsida. Om ni inte redan har underskrift av elevernas vårdnadshavare när det gäller samtycke om användning av bild kan ni här ladda ner det formuläret inför dagen på Naturskolan. Inga ansikten kommer att fotograferas.
Eleverna kommer att ha förmiddagsfika med sig denna dag (lunch serveras på Naturskolan). Här finns tips om vad man kan ha med sig som är gott, nyttigt och praktiskt. Foldern från Hälsomålet kan användas vid andra utflykter också (www.halsomalet.se).
Ladda hem folder "Bra matsäcksmat"   

 

2008-01-31 21:21:15