Rengör miljövänligt 3 


SENASTE DOKUMENT


VAD GÖR DU FÖR MILJÖN

Rengör miljövänligt 3

Att ta bort fläckar från kläder.

Om fläcken är färsk kan Du försöka med nedanstående åtgärder. Intorkade fläckar kan först behöva mjukas upp med lite glycerol(apoteket).

 

Klister                      Tillsätt matolja och tvätta.

Bläck                       Gnid in flytande sopa eller mjölk och tvätta.

2008-10-05 17:28:25