Sunes sopbok för åk 3 


SENASTE DOKUMENT


HÅLLBAR UTVECKLING

Sunes sopbok för åk 3

Hur går det till när man källsorterar? Vilka material kan återanvändas eller återvinnas?
Hur komposterar man? Vad är ett kretslopp? Det är några av de frågor som kan
besvaras med hjälp av projektet Sunes sopbok.

Ladda hem handledningen

Om ni inte har Sunes sopbok på skolan kan ni få ett ex från Naturskolan.

2007-12-26 01:15:25