Minska ditt ekologiska fotavtryck 


SENASTE DOKUMENT


VAD GÖR DU FÖR MILJÖN

Minska ditt ekologiska fotavtryck

Att beräkna ekologiska fotavtryck är ett sätt att tydliggöra hur stora resurser vi förbrukar i olika delar av samhället eller världen. Vår jord klarar bara av ett visst ekologiskt fotavtryck per person som lever på vår planet. Om alla människor i världen hade lika stora fotavtryck som vi i Sverige skulle vi behöva 3,4 jordklot.
 
Läs mer på WWF:s hemsida.

2008-11-04 14:31:06