Olika utomhuspedagogiska kurser 


SENASTE DOKUMENT


ÖVRIGA DOKUMENT

Olika utomhuspedagogiska kurser

Gunilla Djupfeldt

Denna höst läser jag en 7.5p-kurs på Linköpings universitet, utomhuspedagogik med Estetisk inriktning. Jag har tidigare läst en annan 7,5: a på LHS, Naturen som kunskapskälla, Vilken jag starkt rekommenderar alla som är Intresserade av utomhuspedagogik Att gå.

  Jag kom ner till Omberg vid Vätterns strand med blandade känslor, jättetrött efter resan och med en känsla av Att jag egentligen hade behövts Bättre på jobbet. Jag checkade in på Borghamns vandrarhem Strax före tio på förmiddagen, hittade mitt rum och Några av dem jag träffat Redan i augusti på Universitetet i Linköping.

 

Första uppgiften

  Vi fick en uppgift som jag upplevde diffus som ganska kassaapparater Att Börja med, att ljud-och ljussätta en berättelse kopplad till en plats.

  Efter en hel del diskussion kom vår grupp fram till Att vi skulle berätta om Hur Visingsö kom till, hur en jätte Int orkade gå runt Vättern utan behövde Ett vadsteg för Att kunna kliva Tvärs över. Eftersom det finns Två Något Olika sägner bestämde vi oss för Att visum båda. Sägnerna finns I ett häfte med Omberg berättelser från. 

  Den plats vi Fått oss tilldelade var en ihålig jätteek mitt i en kohage full med färska komockor, Vilket var okej så låt det var ljust ... Eken hade som Två stora förgreningar som med lite fantasi kund tas för en stol. Där skulle Jätten Få Satta sig och Pusta Ett tag.

  Vättarna som vi bestämde bor i Eken fick Komma till tals och de berättade den ena sägnen, Dar Jätten skulle ta sig från Omberg till Karlsborgssidan.  Den andra Varianten berättades av Älvorna och i den var det tvärtom, Jätten skulle ta sig till Omberg. Till sist Duisburg kan defilera den uråldriga Eken tvisten.

  För Att iscensätta det hela belyste vi Eken från Två Olika håll under berättelsens gång. Först med Strålkastare mot "stulna" och senare, När Eken talar, från motsatt sida. När vättar och alvor talade lös en röd ljusslinga, en eld inne i Eken. 
 
 
EXAMINATIONSUPPGIFT

UTOMHUDPEDAGOGIK MED Estetisk inriktning

Kurskod: 917G02

av

GUNILLA DJUPFELDT

2008/12/03

Syftet

  Det Övergripande Syftet med Uppgifterna Har varit Att Stärka gruppgemenskapen i klassen Samt att Stärka elevernas självförtroende och självkänsla. Syftet har även Varit Att Få dem Att Inse Att det går, och Att de kan Samarbeta med vem som i klassen. Det som jag också har Få försökt Att jag pa begreppsträning och Att fa i "skogsorden" genom lek.  Sedan har den ämnesspecifika kunskapsinhämtningen i bild och engelska Också haft betydelse om Än Något underordnad, på det sättet Att vi har Använt Dessa skolämnen som redskap och Inte som mål. Det var bara vid Andra tillfället som bildämnets mål var styrande.
 
Svenks magister i Utomhuspedagogik 60 p.

Kursen jag går nu är en svensk magister i Utomhuspedagogik 60hp på Halvfart och distans vid Linköpings universitet. Den ligger över Två år och om allt går som det ska är jag klar i juni 2011. Den går Att bygga ut till en internationell "Master of outdoor education" om man vill. Då ingår även studier utomlands. Delar av den här kursen har vi Tillsammans med Ett tjugotal studenter världen från hela, alla världsdelar representerade, som läser Master of outdoor education på Helfart.

Jag den engelska magistern ingår förutom Teoretiska studier i pedagogik, psykologi, ledarskap och friluftshistoria Ett Flertal Praktiska ögonblick jag Olika miljöer och delar av Sverige under Olika årstider.

Höstens övningar förlades till Omberg Där vi bl.a.vandrade, vinterövningarna är förlagda till Åre i Jämtland Där skidåkning av Olika slagg samt vinteröverlevnad ingår. Våren ska upplevas i Västergötland på Cykel och sommaraktiviteterna är förlagda till Helsingborg i Skåne. Dessutom ska vi en vända till Vimmerby med Astrid Lindgren som tema.

Därefter blir det uppsatsskrivning för hela slanten ...
 
 
 

2008-12-16 08:40:13