Skol- och förskolegårdar 


SENASTE DOKUMENT


GÅRDAR

Skol- och förskolegårdar

Förskolegårdsprojektet startade februari 2001 på initiativ
av förskolornas miljöombud och pågick t.o.m. 2003.
2004 startades det nya förskole/skolgårdsprojektet som
ska pågå t.o.m. 2006. Läs projektbeskrivningen nedan.
Ladda hem projektbeskrivningen 2004-2006

Här finns en lägesrapport från januari 2007 gällande projektet 2004-2006. 
Ladda hem lägesrapport 2007

 
Här finns dokumentationen över förskolegårdsprojektet som pågick 2001 - 2003.

Ladda hem dokumentationen

 

Kreativa gårdar. På Viaskolan i Nynäshamn har man under några år gjort flera olika åtgärder för att få de stora asfalterade ytorna att förvandlas till indelade områden som kan erbjuda mer kreativ lek och mysiga platser att sitta på. En av de första projekten var att bygga en vattentrappa. Det var 1999 och mycket har hänt sedan dess. I  dokumentett nedan kan du läsa vilket sort material och hur mycket som användes till att bygga vattentrappan. Där finns även bilder på själva byggandet.
 
Pilkoja och pildunge
Naturskolan har planterat pilkojor och pildungar på Ankarets, Fagerviks och
Skogsnibbles gårdar.
Våren 2003 satte Naturskolan den första pikojan på Ankarets förskola.
Det fanns redan pilkojor på olika håll i kommunen, men de flesta såg inte ut att må så bra.
Efter Ankaret har vi satt pilkojor på Fagerviks gård och Skogsnibbles.
Efterhand som vi lärt oss mer har vi ändrat lite på hur vi gör. Tex använder vi nu armeringsjärn för extra stadga.
Här finns en beskrivning av hur det går till att plantera en pilkoja och pildunge och vad det kostar.
 
Så här såg det ut på Skogsnibble 18 maj 2006 när vi satte pilkoja och pildunge där.

Skogsnibbles pilkoja

 
September 2008 hade pilkojan blivit grön och fin.
Så här ser pilkojan ut 2013.
 

I juni 2004 gjorde Naturskolan tillsammans med Viaskolans miljöråd
en matteorm på gården. Titta hur det gick till!

Viaskolans matteorm

 

I maj 2007 byggde föräldrarna på Breddals förskola en fågelholk för barn, efter
en ritning som Naturskolan hade gjort. Här nedan finns dokumentationen.

Ladda hem holk dokumentation

 

En del av kommunens sommarjobbare fick arbeta med Vanstaskolans rörelsepark. Eleverna på Vanstaskolan hade länge önskat en så kallad motorikbana vilket också framkom under SPING-projektet (se www.nynashamnsnaturskola.se/spring ).

Eftersom SPRINGprojektet har präglats av en demokratisk arbetsgång tog Naturskolan fram en ritning över en rörelsepark som skulle läggas på en plan gräsyta på Vanstaskolans gård. Med hjälp av en handledare och sommarjobbande ungdomar anställda av Fastighet och service och material finansierat av SPRING-projektet genomfördes arbetet med rörelseparken under sommaren 2012.

 

I pdf filen finns en detaljerad beskrivning över hur man kan anllägga en röreslepark på 700 kvadrat meter. I handledningen så finns ritningar till alla olika moment samt materialåtgång.

Läs mer i handledningen för rörelseparken   

 
Nedan syns bilder från några av de förskolor och skolor som Naturskolan har besökt och inventerat tillsammans med respektive "utegrupp" eller miljöombud.
 
Vansta
 
Lysmasken
 
Sandskogen
 
Vanstaskolan
 
Breddal
 
Midgård
 
Vaktberget

2007-12-26 02:02:28