Miljömätaren 


SENASTE DOKUMENT


VAD GÖR DU FÖR MILJÖN

Miljömätaren

Det går att minska sin påverkan på miljön på många sätt. Och det är viktigt att alla gör något.
Visste du till exempel att ungefär hälften av alla skadliga utsläpp till luft och vatten orsakas av hushållen?
 
Miljömätaren
Här kan du se hur "grön" du är och hur du kan minska ditt eget bidrag till växthuseffekten.

Miljömätaren
 

2009-04-14 11:05:30