Ekorren, ett tema för förskola och förskoleklass 


SENASTE DOKUMENT


KLASSBESÖK

Ekorren, ett tema för förskola och förskoleklass

Vad säger läroplanen Lgr 11 om de naturorienterande ämnena?

Centralt innehåll i årskurs 1-3

Året runt i naturen

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 

Kraft och rörelse

Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

…om matematik

Centralt innehåll i årskurs 1-3
Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 
 
Inlärning och rörelse i en utemiljö får stå som ledord i detta tema. Man vet sedan länge att en väl utvecklad motorik är en viktig del för att underlätta inlärning i alla dess former. Grovmotoriken är speciellt viktig för läsinlärningen.

”Barn vill lära.” Det är nog alla som arbetar med barn överens om. Då är det ganska nära till hands att man börjar fundera över vad barn gör när de lär. Barnen själva vet vad de gör. De leker. All lek syftar till inlärning, därför bör vi som pedagoger nyttja det som barnen alltid har vetat.

Vill vi styra inlärningen i en viss riktning får vi ge barnen lekar som lär in det som vi vill ska läras in. Vad barnen inte vet är hur de lär. Vet vi som vuxna hur barnen lär in kan vi nyttja den kunskapen för att ge barnen lekar som utvecklar barnen och gör barnens liv enklare. Därför har detta häfte om ekorren som syfte att ge tips och idéer på lekar och övningar som kan användas i en utomhuspedagogisk verksamhet. Ett häfte som kombinerar inlärning, rörelse och utomhusvistelse. Ha inte bråttom, gör man någon övning varje gång barngruppen är ute tar det 5 – 6 skogsbesök att arbeta med ”ekorren”.

Barn ska leka, då måste vi få leken att smälta ihop med vad läroplan  säger.
  
Bilden är gjord av Birger Emanuelsson, Malmö Naturskola.
 
 

Vi kommer att lägga ut bilder från dagen på vår hemsida. Om ni inte redan har underskrift av elevernas vårdnadshavare när det gäller samtycke om användning av bild kan ni här ladda ner det formuläret inför dagen på Naturskolan. Inga ansikten kommer att fotograferas.

 
För Nynäshamns kommuns personal; gå in på hänglåset som finns i vänsterspalten och hämta hela handledningen.

2009-09-23 21:41:29