Stimulerande utemiljöer för barn och elever 17/10 2011 


SENASTE DOKUMENT


KURSER

Stimulerande utemiljöer för barn och elever 17/10 2011

För alla fastighetsskötare, vaktmästare och miljöombud på skolor och i Nynäshamns kommun erbjuder vi nu en dags kurs i hur vi kan utveckla våra utemiljöer på skolor och förskolor. Sara och Anna-Karin arbetar i företaget Living Grounds som är inriktat på trädgårdsdesign och miljöer för barn.

Datum: 17 oktober 2011

Tid: 09.00 - 16.00

Plats: Nynäshamns Naturskola

Kostnad: ingen (SPRING-projektet betalar) inkl lunch och fika

Anmälan: till Nynäshamns Naturskola senast 1 oktober
 

Program

Förmiddag

- Föreläsning som baseras på mitt examensarbete, men även inspirerar till hur man tillsammans, med relativt enkla medel, kan skapa en mer stimulerande gård för både rast och undervisning. Vi lägger fokus på att föreläsningen ska väcka ett engagemang och vara ett startskott i ett vidare arbete.

- Fika

- Under förmiddagen tänkte vi även lägga in en kort samarbetsövning som syftar till att förbättra kommunikation mellan lärare, vaktmästare och fastighetsskötare. Ta upp frågor som: Hur fungerar kommunikationen idag? Vilka är svårigheterna idag? Hur kan kommunikationen förbättras?

Tanken med detta är att öppna ögonen för hur andra tänker. Under övningen delar vi upp deltagarna i mindre grupper med minst en pedagog/skötselperson i varje. Tillsammans får de diskutera kring konkreta ämnen och situationer.

- Lunch på Naturskolan

Eftermiddag

- Övningar utomhus där vi förändrar utemiljön tillsammans tillfälligt eller permanent samtidigt som vi alla lär oss På Viaskolan i Nynäshamn.

- Kort rast

- Vi avslutar med en gemensam vandring på skolgården där vi kan diskutera olika möjligheter och där alla får ge sitt perspektiv på olika åtgärder eller förslag. Vad ser vi? hur används platsen idag, hur sköts den, vad skulle det kunna bli - fungera som etc?

- Avslutande diskussion, tankar, frågor. Kanske också kort om Skolgårdsprojektet i Nacka.

2011-08-24 13:56:10