Naturskolan Nyhetsbrev Nummer 9 Mars 2007 


SENASTE DOKUMENT


NYHETSBREV NÖTVÄCKAN

Naturskolan Nyhetsbrev Nummer 9 Mars 2007

För att öka kunskapen om utemiljöns betydelse för barns hälsa har Naturskolan genom åren
anlitat olika föreläsare och förmedlats de senaste forskningsrönen till skolor och förskolor.
Föreläsningen den 11 oktober med Cecilia Boldemann var en av dessa viktiga föreläsningar.
Som forskare på Centrum för Folkhälsa har hon medverkat vid framtagandet av en mycket
betydelsefull forskningsrapport. Studien som kallas SCAMPER belyser utemiljöns påverkan
på barns fysiska aktivitet, UV-exponering, koncentrationsförmåga samt leksekvenser och
konflikter. Studien visar bland annat att utemiljön är en mycket kraftfull faktor när det gäller
hur mycket barn rör på sig och hur mycket UV-strålning som de utsätts för. Som exempel på
resultatet från studien syns nedan skillnaden mellan två förskolegårdar.

Naturskolan Nyhetsbrev Nummer 9 Mars 2007  

2013-02-16 04:40:24