Naturskolan Nyhetsbrev Nummer 10 Feb 2008 


SENASTE DOKUMENT


NYHETSBREV NÖTVÄCKAN

Naturskolan Nyhetsbrev Nummer 10 Feb 2008

Matematik är mycket mer än siffror och tal på ett papper. Med förskolebarnen
passar det utmärkt att arbeta med språket, grundläggande begrepp,
sortering och mönster ute och i lekform. Leka och lära matematik
ute i förskolan innehåller en samling övningar som lekfullt tränar detta,
och passar att utföra på förskolegården eller i närmaste skogsdunge.

Naturskolan Nyhetsbrev Nummer 10 Feb 2008  

2013-02-16 04:55:20