Naturskolan Nyhetsbrev Nummer 12 Apr 2012 


SENASTE DOKUMENT


NYHETSBREV NÖTVÄCKAN

Naturskolan Nyhetsbrev Nummer 12 Apr 2012

En handledning från Nynäshamns naturskola i arbetet för Grön flagg
Vattenresursen och dess användning kommer att få en betydligt viktigare
del av framtidens undervisning till följd av klimatfrågan. Med det här häftet
vill Nynäshamns Naturskola ge inspiration med upplevelser, upptäckter och
förståelse för betydelsen av vattenresursen. Framförallt läggs tonvikten i
häftet på ett handlingsperspektiv, vilket innebär att undervisningen
utmynnar i konkreta praktiska genomföranden.

Naturskolan Nyhetsbrev nummer 12 Apr 2012  

2013-02-16 05:15:58