Nynäshamns Naturskolas folder om hållbar utveckling 


SENASTE DOKUMENT


HÅLLBAR UTVECKLING

Nynäshamns Naturskolas folder om hållbar utveckling

Varje elev som kommer till Nynäshamns Naturskola får en folder i form av ett vikt A4-papper att ta hem till sina föräldrar. Syftet med foldern är att informera föräldrarna om att deras barn har varit på naturskolan och att fotografier finns på Naturskolans hemsida. Då kan föräldrar och barn samtala om vad som hänt under dagen. Eleverna får på detta sätt en möjlighet att reflektera vilket är en mycket viktig del av lärandeprocessen. Även föräldrarna kan på detta sätt lära sig nya saker om det aktuella ämnet. Varje folder innehåller också ett tema, ett nytt för varje år, med information om en viktig miljöfråga eller annat som har med hållbar utveckling att göra. Fokus ligger på vad eleverna och deras föräldrar kan göra för att bidra till en hållbar utveckling. Foldern trycks i 2500 ex och skrivs ut på Naturskolans skrivare. Om alla elever som får foldern, tar del av den genom att läsa den eller diskutera den med sina föräldrar och om alla föräldrar läser den innebär det att nästan 30% av Nynäshamns befolkning får denna information.

Folder 2017 Kläder  

Folder 2016 Planetens gränser  

Folder 2014-2015  

4 nudgningstrategier. Dvs hur man kan få människor att fatta hållbara beslut
Ekosystemtjänster Här finns fyra planscher som ska ge en bild av ekosystemtjänster i olika typer av natur.
Naturens tjänster, en handledning (PDF) för lärare som arbetar i åk 4-9. Men det går att läsa om fakta kring ekosystemtjänster och få lite kolla på vad elever kan gör högre upp i åldrarna.

Folder Ekologiska fotavtryck 2013

Folder 2012 Grön flagg

Foldern 2011 ej vriden 

Folder 2006-2007 Vad äter du

Folder 2005 Vett och etikett på toalett

Foldern 2004- 2005

folder 2003 2004

 

 

 

2013-02-26 00:00:41