Naturskolans Nyhetbrev Nummer 14 15 augusti 2013 


SENASTE DOKUMENT


NYHETSBREV NÖTVÄCKAN

Naturskolans Nyhetbrev Nummer 14 15 augusti 2013

 

Under tre år kommer Nynäshamns Naturskola att satsa extra på NO- och teknikutbildning för både skola och förskola. Naturskolan skriver ett läromedel för förskolan inom dessa ämnen med fokus på utomhuspedagogik (tillsammans med Naturskolan i Lund, släpps vt 2014). Skolorna erbjuds utbildningsdagar i Våga NOteknikute för åk 1-6 under ht 2013. Naturskolan är NT-utvecklare för förskolorna (Skolverkets satsning). Samtidigt fortsätter utbildningarna på förskolorna där varje förskola får två timmar utbildning utomhus med början ht 2013 med utgångspunkt från det nya läromedlet. Det är fortsättningen på de kurser som redan genomförts inomhus under ht 2012.

Naturskolans nyhetsbrev nummer 14 15 augusti 2013  

2013-06-19 15:58:20