Plan för Naturskolans insatser 2012-2016 för förskolan 


SENASTE DOKUMENT


GÅRDAR

Plan för Naturskolans insatser 2012-2016 för förskolan

Nynäshamns Naturskola är en resurs för skolor och förskolor i Nynäshamns kommun. Följande plan avser kompetensutveckling för användning av gården som pedagogisk resurs med inriktning mot NO, teknik och matematik för förskolorna i Nynäshamns kommun och gäller perioden ht 2012 till och med vt 2016.

Läs hela fortbildningsplanen 

Vi kommer under kommande åren att lägga upp powerpoint filer över våra föreläsningar samt bilder och annan dokumentation.

2013-11-15 13:34:12