Att lära in ute - en serie metodböcker 


SENASTE DOKUMENT


LÄROMEDEL

Att lära in ute - en serie metodböcker

Att lära in ute- en serie metodböcker

Någon gång 2003 började tankarna kretsa kring hur utomhuspedagogiken skulle kunna få en högre status och uppmärksamhet och hur naturskolornas långa erfarenhet av att lära in ute i olika ämnen skulle kunna tas tillvara. Diskussionerna cirkulerad kring att göra temanummer av Bladet kring varje enskilt skolämne och att det var mycket viktigt att aktiviteterna hade koppling till dåvarande läroplanen Lpo 94. Vi insåg ganska snart att det var mer rimligt att börja med de så kallade kärnämnena; matematik, engelska och svenska. Det resulterade i ett temanummer av Bladet 2004 om matematik och året efter bearbetades materialet och första boken i Att lära in ute–serien, Att lära in matematik ute släpptes 2005. Avgörande för att första boken skulle bli verklighet var olikheterna i kompetens hos författarna. Falu Naturskola hade kunskaper i hur man söker pengar och hade kontakter med Ljungbergsfonden, en utbildningsfond som satsade stort på utomhuspedagogik under den här perioden. Upplandsstiftelsen och Uppsalas Naturskola hade störst erfarenheter av utomhusmatematik och hade ett tunt häfte med övningar som blev embryot till boken. Nynäshamns Naturskola var engagerad i redaktörskapet i medlemstidningen Bladet, hade datorvana och goda erfarenheter av att driva projekt. Den gemensamma plattformen  förstås tron på att utomhuspedagogiken är ett utmärkt pedagogiskt komplement till inneundervisningen och att det kan leda till ökad måluppfyllelse hos eleverna särskilt hos dem som har lärstilar som inte passar lika bra inne i klassrummet.

Kommande böcker

Under2013arbetasdetmedtvå böcker till i serien. Den första som kommer ut är boken om hållbar utveckling och några smakprov har Bladet-läsarna redan fått i nr 1 2012. Anledningen till att delar av böckerna kommer i Bladet ungefär ett år innan de släpps är för att informera omatt boken är på gångmen också för att ge intresserade av utomhuspedagogik en möjlighet att reagera på innehållet. Bladet som ni nu håller i handen innehåller ett litet utdrag ur den kommande boken med arbetsnamnet TekNO, en bok för förskolan med metoder och förhållningsätt kring naturvetenskap och teknik utomhus. När ni läser detta har vi somskriver boken,Naturskolan i Lund och Nynäshamns Naturskola, förhoppningsvis fått in synpunkter på det första utkastet från de pedagoger i förskolan som vi skickat delar av boken till.

Läs hela artikeln från tidskriften Bladet nr 1 2013  

2015-01-08 08:14:48