Matematik, samarbete och problemlösning för åk 4 


SENASTE DOKUMENT


KLASSBESÖK

Matematik, samarbete och problemlösning för åk 4

Huvudsyftet med dagen är att skapa situationer där eleverna får möjlighet att samarbeta kring konkreta uppgifter utomhus inom ämnena matematik och idrott och hälsa samtidigt som aktiviteterna blir underlag för diskussioner kring skolans värdegrund. Att göra det i åk 4 är angeläget eftersom eleverna ibland fått nya klasskamrater samtidigt som de fått ny lärare. Uppgifterna är utformade för lärande med utgångspunkt från skolans värdegrund och uppdrag och det centrala innehållet inom ämnena idrott och hälsa och matematik. Genom att lämna klassrummet och komma till en ny neutral plats som samtidigt är en relativt fri utemiljö gör att eleverna hamnar i ovana situationer. Eftersom de utmanande aktiviteterna genomförs både i helklass och i mindre grupper får de möjlighet att samarbeta med flera olika klasskamrater som de kanske inte brukar arbeta tillsammans med. Förhoppningen är att utmaningarna, platsens frihet och de nya gruppkonstellationerna ska leda till nya tankar om sociala roller, kunskap om sig själva och andra samt ett lustfyllt engagemang med många olika kreativa lösningar. Dagen handlar också om styrkan att vara olika, att ha olika kompetenser, och att ta vara på olikheterna som en resurs i ett gemensamt arbete.

Ladda hem handledningen.   

 OBS Eleverna får mat från Vanstaskolans kök (ring 3562 för specialkost). De behöver endast ha fika med sig.

 

Här kan lärare som vill få en bild av dagen se en kort film om hur dagen ser ut. Denna film kan också visas för de elever som har behov av att få en tydligare bild av dagen. Det är inte tänkt att filmen ska visas för hela klassen. Det kan till och med vara en nackdel, särskilt i de fall där det förekommer problembaserade uppgifter som eleverna ska lösa under dagen.

Titta på filmen om dagen

 

Schema 

09.00 Samling på Naturskolan

Introduktion

Aktiviteter ute

09.30 Fika (eleverna tar med frukt, gärna varm dryck)

10.00 Aktiviteter ute

11.30 Lunch inne (mat från Vanstaskolans kök, ring 3562 vid specialkost)

12.15 Aktiviteter ute

13.15 Utvärdering och avslut

13.30 Gå från Naturskolan

 

Vi kommer att lägga ut bilder från dagen på vår hemsida. Om ni inte redan har underskrift av elevernas vårdnadshavare när det gäller samtycke om användning av bild kan ni här ladda ner det formuläret inför dagen på Naturskolan. Inga ansikten kommer att fotograferas.

 

 

2019-09-24 13:27:19