Skatan, ett tema för förskoleklass 


SENASTE DOKUMENT


KLASSBESÖK

Skatan, ett tema för förskoleklass

 

Schema för naturskoledagen

 09.00                   Samling och introduktion vid elden, om skator och fåglar.

 09.30                   Fika

 10.00                   Uteaktiviteter och olika pedagogiska lekar

 11.30                   Lunch

 12.00                   Visning av Naturskolans djur.

 12.20                   Avslut med utvärdering

 12.30                   Promenad till buss eller tåg

Skatan är en fågel som finns i vår och elevernas närhet och här utgår vi från denna välkända art för att skapa lustfyllda lärandesituationer. Aktiviteterna är av sådan typ att de ska stimulera till både rörelse och lärande inom olika ämnen samtidigt som kunskapen om fåglar och en specifik fågelart är i fokus.

Tanken med handledningen är att ge stöd åt de pedagoger i förskoleklass i Nynäshamnskommun som under vintern kommer med sina klasser till Nynäshamns Naturskola. Här får de råd om var de bör göra och tips om vad de kan göra i förarbetet inför naturskoledagen, de får veta på ett ungefär vad som händer under dagen och de får tips om vad de kan göra efteråt på sin skola. Handledningen innehåller fler aktiviteter än vad som hinns med under en naturskoledag och tanken med det är att kunna växla aktiviter efter förutsättningarna, t.ex. grupp, gruppstorlek, tid, väder. Eftersom skatan är aktiv under hela vintern passar detta tema bra under vintern. Dessutom är de andra årstiderna fullbokade med andra teman, för andra årskurser, som passar då.

Ladda ner handledningen

 

Vi kommer att lägga ut bilder från dagen på vår hemsida. Om ni inte redan har underskrift av elevernas vårdnadshavare när det gäller samtycke om användning av bild kan ni här ladda ner det formuläret inför dagen på Naturskolan. Inga ansikten kommer att fotograferas.

Nötskrikan är en kråkfågel som genom att gömma ekollon på hösten bidrar till att plantera ekar. Läs artikeln av  nationalekonomen Tore Söderqvist där han diskuterar värdet av det arbete nötskrikorna gör.

Ladda ner artikel om nötskrikan

2016-02-03 10:20:16