Forntida teknik för årskurs 3 


SENASTE DOKUMENT


KLASSBESÖK

Forntida teknik för årskurs 3

toria är ett ämne som ofta riskerar att bli för abstrakt. Det är svårt att tänka sig in i en annan tid och det är svårt att förstå tidsskalan. Ännu svårare är att förstå hur människor tänkte i en annan tid, det är ju svårt nog att förstå hur andra tänker i vår egen tid. Historia fascinerar de flesta av oss men vår syn på hur människor hade det förr blir ganska torftig när vi läser om det i historieböcker.

Med detta tema vill vi komplettera historieböckernas endimensionella värld med utomhuspedagogikens multidimensionella värld. Att läsa eller höra om hur folk gjorde upp eld på järnåldern kan vara spännande, men vad blir det bestående minnet av en text eller en föreläsning? Den som har suttit på en stock med flinta och fnöske i ena handen, eldstålet i den andra kommer att få en upplevelse av både teknik från förr och en möjlighet att sätta sig in i människors liv för mer än tusen år sedan. Med detta tema kommer eleverna få pröva på ett liv från en annan tid och uppleva teknik i ett historiskt perspektiv. 

 
Vad säger läroplanen Lgr 11 om de samhällsorienterande ämnena?
Centralt innehåll i årskurs 1-3
Att leva i världen
• Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
• Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
Att undersöka verkligheten
• Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
…om ämnet slöjd?
Centralt innehåll i årskurs 1-3
Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker
• Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Slöjdens arbetsprocesser
• Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

…om ämnet teknik?

Centralt innehåll i årskurs 1-3
Teknik, människa, samhälle och miljö
• Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
 
Läs mer om läroplansmålen på länken "det centrala innehållet i Lgr 11" nedan.
 
 
Stegräknare
Under några naturskoledagar satte vi stegräknare på några elever för att se hur många steg de tar under dagen. Vi räknade bara stegen under den tid som elverna var här på Naturskolan. För att få veta hur många steg det blir per dag måste stegräknaren sitta på från morgon till kväll. Det ger ändå en fingervisning om hur mycket de rör sig under ett tema som forntida teknik. För god hälsa ska en pojke ligga på 15000 steg och en flicka 12000 steg per dag.
Snittet på forntida teknik är pojke 3503 steg   flicka 2953 steg OBS! dettta är inte en hel dag utan ca 4 timmar.
 
 

Vi gör en resa tillbaka i tiden och prövar på olika tekniker från stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Eleverna får mala mjöl, kasta lasso, göra upp eld, tillverka brummare och skjuta pilbåge.
 

Vill du se filmen klicka här

Vi kommer att lägga ut bilder från dagen på vår hemsida. Om ni inte redan har underskrift av elevernas vårdnadshavare när det gäller samtycke om användning av bild kan ni här ladda ner det formuläret inför dagen på Naturskolan. Inga ansikten kommer att fotograferas.

Lunchen
Glöm inte att ringa Vanstaköket om det är någon elev som behöver speciell kost till lunchen. Telefon 3562.

  

Länk
Klicka på elden nedan så kommer du till en sida med hur man gör upp eld.
Den finns på en hemsida som Institutet för forntida teknik gör.

Tipspromenad

EldFör er som vill för- eller efterarbeta genom att gå tipspromenad om stenålder och bronsålder kan nedan ladda hem två färdiga tipspromenader. De är gjorda av Sunnerbyskolan F-3

 Ladda hem tipspromenad om stenåldern 

Ladda hem tipspromenad om bronsåldern   

2008-01-31 21:20:15