Forntida teknik för årskurs 3 


SENASTE DOKUMENT


KLASSBESÖK

Forntida teknik för årskurs 3

Angående lunch på Naturskolan

Vi har genom åren haft förmånen att kunna servera lunch på Naturskolan genom att maten transporterats hit med bil från Vanstaskolans kök eller till Alhagens våtmark (åk 9) från Gymnasiets kök.

Nu kommer detta att ändras från och med höstterminen 2020. Hela Nynäshamns kommun ser nu över transporterna som behöver minimeras i arbetet med Agenda 2030 som innebär att vi ska gå mot en fossilfri värld för att motverka klimatförändringarna. Bland annat anlitas nu transportföretag som samordnar leveranser till skolor och förskolor i Nynäshamns kommun. Nu kommer alltså även transporterna från Vanstaskolans kök och Gymnasiets kök att dras in av samma skäl.

Det innebär att alla lärare som ska ha en naturskoledag med sin klass behöver ordna med lunch till eleverna från sin egen skolas kök. Val av lunch görs genom Kostenhetens vanliga beställningslistor som används vid studiebesök och utflykter. En beställning ska göras senast 14 dagar innan besöket på Naturskolan eller Alhagen.

Observera att vi på Naturskolan eller i Alhagen inte har möjlighet att värma mat eller t.ex. att grilla korv.

Vi hoppas att det inte ska medföra problem för er och att vi kan se fram mot ett lärorikt läsår i lärmiljön utomhus.

______________________________________________________________

Historia är ett ämne som ofta riskerar att bli för abstrakt. Det är svårt att tänka sig in i en annan tid och det är svårt att förstå tidsskalan. Ännu svårare är att förstå hur människor tänkte i en annan tid, det är ju svårt nog att förstå hur andra tänker i vår egen tid. Historia fascinerar de flesta av oss men vår syn på hur människor hade det förr blir ganska torftig när vi läser om det i historieböcker.

Med detta tema vill vi komplettera historieböckernas endimensionella värld med utomhuspedagogikens multidimensionella värld. Att läsa eller höra om hur folk gjorde upp eld på järnåldern kan vara spännande, men vad blir det bestående minnet av en text eller en föreläsning? Den som har suttit på en stock med flinta och fnöske i ena handen, eldstålet i den andra kommer att få en upplevelse av både teknik från förr och en möjlighet att sätta sig in i människors liv för mer än tusen år sedan. Med detta tema kommer eleverna få pröva på ett liv från en annan tid och uppleva teknik i ett historiskt perspektiv. 

 
Vad säger läroplanen Lgr 11 om de samhällsorienterande ämnena?
Centralt innehåll i årskurs 1-3
Att leva i världen
• Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
• Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
Att undersöka verkligheten
• Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
…om ämnet slöjd?
Centralt innehåll i årskurs 1-3
Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker
• Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Slöjdens arbetsprocesser
• Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

…om ämnet teknik?

Centralt innehåll i årskurs 1-3
Teknik, människa, samhälle och miljö
• Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
 
Läs mer om läroplansmålen på länken "det centrala innehållet i Lgr 11" nedan.
 
 
Stegräknare
Under några naturskoledagar satte vi stegräknare på några elever för att se hur många steg de tar under dagen. Vi räknade bara stegen under den tid som elverna var här på Naturskolan. För att få veta hur många steg det blir per dag måste stegräknaren sitta på från morgon till kväll. Det ger ändå en fingervisning om hur mycket de rör sig under ett tema som forntida teknik. För god hälsa ska en pojke ligga på 15000 steg och en flicka 12000 steg per dag.
Snittet på forntida teknik är pojke 3503 steg   flicka 2953 steg OBS! dettta är inte en hel dag utan ca 4 timmar.
 
 

Vi gör en resa tillbaka i tiden och prövar på olika tekniker från stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Eleverna får mala mjöl, kasta lasso, göra upp eld, tillverka brummare och skjuta pilbåge.
 

Här kan lärare som vill få en bild av dagen se en kort film om hur dagen ser ut. Denna film kan också visas för de elever som har behov av att få en tydligare bild av dagen. Det är inte tänkt att filmen ska visas för hela klassen. Det kan till och med vara en nackdel, särskilt i de fall där det förekommer problembaserade uppgifter som eleverna ska lösa under dagen.

Vill du se filmen klicka här

Vi kommer att lägga ut bilder från dagen på vår hemsida. Om ni inte redan har underskrift av elevernas vårdnadshavare när det gäller samtycke om användning av bild kan ni här ladda ner det formuläret inför dagen på Naturskolan. Inga ansikten kommer att fotograferas.

Lunchen
Glöm inte att beställa lunch från din skolas kök minst två veckor innan naturskolebesöket.   

Länk
Klicka på elden nedan så kommer du till en sida med hur man gör upp eld.
Den finns på en hemsida som Institutet för forntida teknik gör.

Tipspromenad

EldFör er som vill för- eller efterarbeta genom att gå tipspromenad om stenålder och bronsålder kan nedan ladda hem två färdiga tipspromenader. De är gjorda av Sunnerbyskolan F-3

 Ladda hem tipspromenad om stenåldern 

Ladda hem tipspromenad om bronsåldern   

2020-05-26 07:42:02