Elden för årskurs 5 


SENASTE DOKUMENT


KLASSBESÖK

Elden för årskurs 5

Vad säger läroplanen Lgr 11 om ämnet idrott och hälsa?
Centralt innehåll i årskurs 4-6
• Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 
…om ämnet biologi?
 Centralt innehåll i årskurs 4-6
Natur och samhälle
• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
Biologin och världsbilden
• Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
…om ämnet fysik?
Centralt innehåll i årskurs 4-6
Fysiken och världsbilden
• Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 
…om ämnet kemi?
Centralt innehåll i årskurs 4-6
Kemin i naturen
• Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
Kemin i vardagen och samhället
• Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
Läs mer om läroplansmålen i lärarhadnledningen se länk nedan.
 
Fotosyntesen är livets viktigaste process. Tack vare att de gröna växterna har den unika förmågan att fånga solens strålningsenergi kan människor, djur och svampar ta del av energin som finns i solens strålar. Det växterna gör kallas för fotosyntes och ordet betyder ljussammansättning. Fotosyntesen är den viktigaste processen för livet på jorden. 
 
 
Vilken betydelse hade elden förr och vilken betydelse har den idag?
Hur gör man upp eld utan modern teknik och hur eldar man ute säkert?
Denna dag bygger på problembaserad inlärning och
säkerhetstänkande ute i skogen.
 
Naturskolan beställer skriften
"En olycka händer så lätt" från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Den skickas i
klassuppsättningar ut till alla klasser i åk 5 via
internposten adresserad med klassens namn.
 
Skrift från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som förarbete

 

Vi kommer att lägga ut bilder från dagen på vår hemsida. Därför
behöver vi ett godkännande från föräldrarna. Ni kan ladda hem den
lappen nedan och sedan skicka med den tillsammans med
information till föräldrarna om naturskoledagen.

Det är viktigt att reflektera över dagen, både om ämnesinnehållet men också över samarbetet i grupperna. Här finns frågor till eleverna i efterarbetet på skolan.

Frågor om dagen ute att svara på för eleverna

Lärarna fyller i en utvärdering direkt på Naturskolan

Eleverna kommer att ha matsäck med sig denna dag. Det kan vara bra att ge eleverna lite tips om vad man kan ha med sig som är gott, nyttigt och praktiskt. Här finns en folder från Hälsomålet (www.halsomalet.se) med lite tips.
Ladda hem foldern "Bra matsäcksmat"

2008-01-31 21:18:15