Elden för årskurs 5 


SENASTE DOKUMENT


KLASSBESÖK

Elden för årskurs 5

 
Vilken betydelse hade elden förr och vilken betydelse har den idag?
Hur gör man upp eld utan modern teknik och hur eldar man ute säkert?
Denna dag bygger på problembaserad inlärning och
säkerhetstänkande ute i skogen.
 

Här kan lärare som vill få en bild av dagen se en kort film om hur dagen ser ut. Denna film kan också visas för de elever som har behov av att få en tydligare bild av dagen. Det är inte tänkt att filmen ska visas för hela klassen. Det kan till och med vara en nackdel, särskilt i de fall där det förekommer problembaserade uppgifter som eleverna ska lösa under dagen.

  
Det är viktigt att reflektera över dagen, både om ämnesinnehållet men också över samarbetet i grupperna. Här finns frågor till eleverna i efterarbetet på skolan.
"En olycka händer så lätt" används som förarbete.
På myndigheten för samhällsskydd och beredskap hittar du digitalt, elevfolder, handledning för lärare, film och en power point med svar till elevfoderns korsord osv
 

Vi kommer att lägga ut bilder från dagen på vår hemsida. Om ni inte redan har underskrift av elevernas vårdnadshavare när det gäller samtycke om användning av bild kan ni här ladda ner det formuläret inför dagen på Naturskolan. Inga ansikten kommer att fotograferas.

Fotosyntesen är livets viktigaste process. Tack vare att de gröna växterna har den unika förmågan att fånga solens strålningsenergi kan människor, djur och svampar ta del av energin som finns i solens strålar. Det växterna gör kallas för fotosyntes och ordet betyder ljussammansättning. Fotosyntesen är den viktigaste processen för livet på jorden. 
 
Eleverna kommer att ha matsäck med sig denna dag. Det kan vara bra att ge eleverna lite tips om vad som går att ha med sig som är gott, nyttigt och praktiskt. Här finns en folder från Hälsomålet (www.halsomalet.se) med lite tips.

 

 Vad säger läroplanen Lgr 11 om ämnet idrott och hälsa?

Centralt innehåll i årskurs 4-6

• Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
   
…om ämnet biologi?
 
 Centralt innehåll i årskurs 4-6
 Natur och samhälle
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Biologin och världsbilden
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 
…om ämnet fysik?
 
Centralt innehåll i årskurs 4-6
 Fysiken och världsbilden
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
   
…om ämnet kemi?
 
Centralt innehåll i årskurs 4-6
 Kemin i naturen
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
 Kemin i vardagen och samhället
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
   
... om ämnet Teknik?
 Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• identifiera och analysera tekniksa lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
• värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

 

 

2020-05-26 07:59:20