Inventering av flora och fauna i en våtmark för åk 6 


SENASTE DOKUMENT


KLASSBESÖK

Inventering av flora och fauna i en våtmark för åk 6

Centralt innehåll inom ämnet biologi i Lgr 11 för årskurs 4-6
 
Natur och samhälle
• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar
utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande
arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 

Biologin och världsbilden

• Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Biologins metoder och arbetssätt
• Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
• Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
• Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter
 
I avloppsvåtmarken Alhagen inventerar vi småkryp på land och i vattnet,
fåglar, djurplankton samt växter både på land och i vattnet.
 
Reviderad juni 2011 med hänvisningar till Lgr 11.
 
Lärarna fyller i en utvärdering direkt på Naturskolan

 
Stegräknare
Vi kommer under naturskoledagen sätta på stegräknare för att se hur många steg eleverna gör när dom är här under dagen. Nu måste man komma ihåg att vi räknar bara stegen under den tid som elverna är här på naturskolan. För att få veta hur många steg dom gör per dag måste stegräknaren sitta på från morgon till kväll. Det ger ändå en fingervisning hur mycket dom rör på sig under ett tema som flora och fauna i en våtmark. Normalt ska en pojke ligga på 15000 steg och en flicka 12000 steg per dag.
Snittet på åk 6 i våtmarken är pojke 5109 steg   flicka 6820 steg OBS! dettta är inte en hel dag utan ca 4 timmar.
 

Vi kommer att lägga ut bilder från dagen på vår hemsida. Om ni inte redan har underskrift av elevernas vårdnadshavare när det gäller samtycke om användning av bild kan ni här ladda ner det formuläret inför dagen på Naturskolan. Inga ansikten kommer att fotograferas.


Eleverna kommer att ha matsäck med sig denna dag. Det kan vara bra att ge eleverna lite tips om vad man kan ha med sig som är gott, nyttigt och praktiskt. Här finns en folder från Hälsomålet (www.halsomalet.se) med lite tips.
Ladda hem foldern "Bra matsäcksmat"  

 

Fler aktiviteter

I Alhagen finns massor med kaveldun. Plocka kaveldun på hösten när kaveldunet
börjat vissna och blivit brunt. Tillverka sedan olika figurer av bladen och stjälkarna.
 
LÄNKAR
 
Tidningen Havsutsikt är gratis med många bra artiklar tex om övergödning. Den finns både som PDF och som papperstidning. Klicka på bilden!

2008-01-31 21:17:15