Skogsskador för årskurs 8 eller 9. 


SENASTE DOKUMENT


KLASSBESÖK

Skogsskador för årskurs 8 eller 9.

Under dagen undersöker vi olika granar. Hur glest sitter barren? Finns det nödskott? Är barren missfärgade?
Med svaren på dessa och andra frågor kan vi bedöma hur skogen mår.
 
 

2008-01-31 21:16:15