Kvävets väg genom en avloppsvåtmark för årskurs 9 


SENASTE DOKUMENT


KLASSBESÖK

Kvävets väg genom en avloppsvåtmark för årskurs 9

 
Vad säger läroplanen Lgr 11 om ämnet kemi?
Centralt innehåll inom ämnet kemi i årskurs 7-9
Kemin i naturen
• Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska
reaktioner.
_________________________________________
 ... om ämnet biologi
 Centralt innehåll inom ämnet biologi i årskurs 7-9
Natur och samhälle
•• Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra
ekosystemtjänster.

Läs mer om läroplansmålen i handledningen se länk nedan. 

I avloppsvåtmarken Alhagen mäter vi bland annat ammoniumhalten i de olika
dammarna och inventerar olika bottendjur som indikerar syrebrist.
 
Antalet steg denna dag, dvs under ca 5 tim, är ca 4400 steg för grupp 1 och ca 5800 steg för grupp 5. För läraren kan det bli ca 9000 steg. För god hälsa behövs 12000-15000 steg per dag. 
 
 
 

Här kan lärare som vill få en bild av dagen se en kort film om hur dagen ser ut. Denna film kan också visas för de elever som har behov av att få en tydligare bild av dagen. Det är inte tänkt att filmen ska visas för hela klassen. Det kan till och med vara en nackdel, särskilt i de fall där det förekommer problembaserade uppgifter som eleverna ska lösa under dagen.

 

Vi kommer att lägga ut bilder från dagen på vår hemsida. Om ni inte redan har underskrift av elevernas vårdnadshavare när det gäller samtycke om användning av bild kan ni här ladda ner det formuläret inför dagen på Naturskolan. Inga ansikten kommer att fotograferas.

 
Nedan finns två sidor tagna ut skriften "Fiskar och fiske i Sverige". Den ena är en sidan är en serie kartor som visar hur syrgashalten förändrarts i Östersjön från 1957 till 2002. Den andra sidan tar kort upp saltvattensinflöden de senaste 100 åren.
Ladda hem syrgaskarta  

 

Länkar till sidor om vatten och avlopp.
Maila gärna oss om ni har tips om bra sidor.

På Svenskt vattens hemsida finns allt möjligt om vatten och avlopp. 
 
Tidningen Havsutsikt är gratis med många bra artiklar tex om övergödning. Den finns både som PDF och som papperstidning. Klicka på bilden!

 
 

 

2019-12-11 09:38:40