Nynäshamns Naturskola 30 Årsjubileum 


SENASTE DOKUMENT


ETT ÅR MED NATURSKOLAN

Nynäshamns Naturskola 30 Årsjubileum

Naturskolan

Nynäshamns Naturskola startade sin verksamhet 1988 och fyller 30 år. Vi erbjuder därför några olika programpunkter under våren för att nyfikna ska kunna komma och prova olika utomhusaktiviteter och få reda på mer om verksamheten. Programmet riktar sig till barn, föräldrar och allmänhet.

Naturskolan är en resurs inom Barn- och utbildningsförvaltningen sedan 1988. Alla elever i Nynäshamns kommun kommer till Nynäshamns Naturskola 8 ggr under sin tid i grundskolan. Varje årskurs har sitt speciella tema som utgår från läroplanen Lgr 11 och aktiviteterna är förlagda utomhus. På Naturskolans hemsida finns information om vad de olika årskurserna gör.

Förutom klassernas besök på Naturskolan består verksamheten av förskolebesök, utbildning i utomhuspedagogik för lärare och förskolelärare inom olika ämnen, kampanjer för hållbar utveckling, projekt för utveckling av skolors och förskolors utmiljöer, skapande av läromedel som stöd för lärare, förskolelärare och fritidslärare i sin pedagogiska verksamhet utomhus.

Program för vårterminen 2018 finns att hämta här. 

Elden onsdagen den 28/3 kl 18.00 - 20.00

Samarbete, matematik och problemlösning torsdagen 26/4 kl 18.00 - 20.00

Föreläsning inomhus. Naturskolan berättar se programm Tisdagen 8/5 kl 18.00 - 20.00

Forntida teknik torsdagen den 24/5 kl 18.00 - 20.00

Fjärilarnas dag. Fjärilsstigen i St.Vika lördagen den 9/6 kl 11.15 - 13.00


102 saker att göra innan du fyller 16 år.  En krysslista.

 

 

 

 

Välkomna!

Mats Wejdmark och Robert Lättman-Masch

2018-02-23 13:01:34