Earth Hour 2018 24 mars 


SENASTE DOKUMENT


HÅLLBAR UTVECKLING

Earth Hour 2018 24 mars

Naturskolan

Lördagen den 24 mars 2018 klockan 20.30 – 21.30 genomförs världens största klimatmanifestation. Genom en enkel handling – att släcka ljuset under en timme – visar du ditt stöd för klimatet och uppmanar samtidigt världens makthavare att agera i klimatfrågan. Delta i Earth Hour och var en del av lösningen.

Läs mer om vad som händer i kommunen på www.nynashamn.se/earthhour

Teaterföreställningar

I år kommer kommunen att bjuda på teater- och musikföreställningen Soporna för förskolan, årskursF-2 och särskolan

 

och föreställningen Svårigheten att förhandla med en blåval med efterföljande workshop för årskurs 8 och 9. Se separat information i filen nedan.

One planet life

Temat för 2018 års Earth hour är "One planet life - Lev och ät inom ramen för en planet", och tar upp vår matkonsumtion. WWF och alla andra som engagerar sig i Earth Hour kommer såklart även att lyfta de resterande ämnena Bilen, Bostaden, Börsen och Butiken, men att sätta störst fokus kring Biffen. Idag skulle vi behöva 4,2 jordklot om hela jordens befolkning levde som i Sverige. För två år sedan var det 3,7. Sverige överkonsumerar jordens resurser. Ungefär 25% av vårt ekologiska fotavtryck kommer från hur vi konsumerar mat, och här kan vi själva verkligen förändra hur framtiden kommer att se ut. Nu räcker det inte längre med att halvera vår köttkonsumtion. Om vi ska hålla oss under 1,5 graders global uppvärmning så behöver vi minska vår köttkonsumtion ännu mer. Inspirera era barngrupper och elever att vara med i manifestationen för klimatet, och att inspirera till en mer hållbar livsstil.

Här finns det 32 tips på vad man kan göra som förskola och skola under veckorna kring Earth Hour.

Några av de 32 tipsen:

Förskola (visst engagemang)

Förskola (stort engagemang)

Fritids

Fritids

Skola F-6 (visst engagemang)

Skola F-6 (stort engagemang)

Skola 7-9 (visst engagemang)

Skola 7-9 (stort engagemang)

Tävla med klassen - skapa klimatsmart mat

Tävla med klassen och skapa en maträtt tillsammans. Inspirera samtidigt elever, föräldrar och allmänheten till en mer klimatsmart matkonsumtion.

WWF utlyser en tävling där ni i skolorna ska få skapa en rätt som inte bara smakar gott för den som äter den, utan även för klimatet.

Läs mer på WWF hemsida

 Tävlingen

Tävlingen utförs i tre steg, där ni rapporterar hur ert arbete gått till efter att varje steg är utfört (ni kan även rapportera alla på en gång).

Läs mer i hadnledningen för Eart Hour 2018  

2018-02-28 18:06:36