Lärmiljöprojektet 


SENASTE DOKUMENT


GÅRDAR

Lärmiljöprojektet

Att alla barn ska få bästa möjliga förutsättningar att utvecklas är en självklar strävan för samhället. Ändå är det många barn som vid skolstart återvänder till miljöer som hämmar både inlärning och fysisk utveckling. 

Mindre grönska och små skolgårdar ger sämre inlärning

2018-08-23 05:27:28