Skol-och förskolegårdsprojektet 2001-2006 


SENASTE DOKUMENT


GÅRDAR

Skol-och förskolegårdsprojektet 2001-2006

Nynäshamns Naturskola arbetar för att skolornas och förskolornas gårdar ska utvecklas på ett positivt sätt för både barn och elever men också för pedagogerna.

Förskolegårdsprojektetpåbörjades på initiativ av förskolornas miljöombud 2001. Syftet med projektet är att utveckla förskolegårdarna inom Nynäshamns kommun så att de kan bidra till att barnen får nära naturupplevelser och ökad kunskap om ekologi, kretslopp, växter och djur. Vidare ska de fylla barnens behov av motorisk träning, lek, god hälsa, upptäckarglädje, kreativitet, lugn och ro mm. Detta är särskilt viktigt när gården ofta ersätter naturen som en plats för barnen att leka och göra upptäckter. Nedan finns projektbeskrivning tillsammans med bilder och idéer om åtgärder på fyra olika förskolor i Nynäshamns kommun.

Ladda hem projektbeskrivningen  

 

Våren 2004 sammanställdes en dokumentation över projektet som pågick 2001-2003. Med små medel har förskolorna kunnat gör ganska stora förändringar på sina gårdar.

Ladda hem dokumentation   

 
Förskole/skolgårdsprojektettar vid där det förra slutatde. Nu ingår även skolornas gårdar i arbetet. Projektet ska pågå 2004-2006. Ett av målen är att söka pengar ur investeringsbudgeten. Att pengar anslogs till det förra projeket var en viktig bekräftelse på att arbetet anses viktigt i kommunen.

Ladda hem projektbeskrivningen    

 
Förskole/skolgårdsprojektet.Januari 2007 gjordes en lägesrapport över arbetet 2004-2006.

Ladda hem lägesrapporten

 
Kreativa gårdar. På Viaskolan i Nynäshamn har man under några år gjort flera olika åtgärder för att få de stora asfalterade ytorna att förvandlas till indelade områden som kan erbjuda mer kreativ lek och mysiga platser att sitta på. En av de första projekten var att bygga en vattentrappa. Det var 1999 och mycket har hänt sedan dess. I  dokumentett nedan kan du läsa vilket sort material och hur mycket som användes till att bygga vattentrappan. Där finns även bilder på själva byggandet.

 

 
Varje år planterar Naturskolan en pilkoja eller pildunge på en förskola i kommunen.

Till instruktionen för en pilkoja

Våren 2007 gjorde Naturskolan en ritning på en fågelholk för barn. Den byggdes sedan av föräldrar med barn på Breddals förskola
 
Gårdprojekten utvecklades till ett nytt projekt som heter SPRING (2008-2010). Vill ni läsa mer om detta, klicka på SPRING loggan i vänsterspalten.

 

2008-02-19 19:07:31