Vinterekologi för årskurs 4 


SENASTE DOKUMENT


KLASSBESÖK

Vinterekologi för årskurs 4

Vad säger läroplanen Lgr 11 om de naturorienterande ämnena?
Centralt innehåll i årskurs 1-3
Året runt i naturen
• Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
Berättelser om natur och naturvetenskap
• Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
…om ämnet biologi?
Centralt innehåll i årskurs 4-6
Biologin och världsbilden
• Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 
…om ämnet fysik?
 
Fysiken och vardagslivet
• Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
 
 
…om ämnet idrott och hälsa?
Centralt innehåll i årskurs 4-6
Friluftsliv och utevistelse
• Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor. Kartors uppbyggnad och symboler.
Läs mer om läroplansmålen i lärarhandledingen se länk nedan.
 
 
Under denna dag är eleverna ute tillsammans med en skogsvätte och hjälper honom att fylla en medicinlåda. Samtidigt undersöker vi hur djur och växter är anpassade för att klara vintern. Eleverna dokumenterar med kameror och gör vykort som de kan skicka till någon som behöver lära sig mer om naturen.
 
 
 
Lärarna fyller i en utvärdering direkt på Naturskolan
 
 

Vi kommer att lägga ut bilder från dagen på vår hemsida. Om ni inte redan har underskrift av elevernas vårdnadshavare när det gäller samtycke om användning av bild kan ni här ladda ner det formuläret inför dagen på Naturskolan. Inga ansikten kommer att fotograferas.

 
Hur insekter anpassar sig för vintern
Vi har en stekelholk hängande på Naturskolans vägg. Varje sommar gör vi rent den. I januari kan vi plocka ner den och visa eleverna hur steklarna söker sig till holken för att få sin vintervila.
 
 
Efterarbete
Det finns tre olika sätt att efterarbeta vilket stå beskrivet i lärarinformationen ovan. Ett sätt är att göra digitala vykort i Word med hjälp av de bilder som eleverna tagit under naturskoledagen. Nedan finns en enkel mall där eleverna kan lägga in sina bilder och skriva en text. Vykortet är tänkt att förmedla skogsvättens kunskap om naturen vintertid till den som får vykortet.
 
Ladda hem vykortsmall (Word-fil, 27kb, ca 3 sek)
 
Flaskan
Experiment med flaskor är ett sätt att arbeta med energiflöden t.ex. från varmt vatten till kall luft. Här finns några olika experiment som kan göras som efterarbete inom vinterekologin. Flaskorna kan jämföras med hur djur och växter är anpassade för att klara kylan dvs hindra energiflödet till luften.
 
Ladda hem flaskexperiment (PDF, 11kb, ca 1 sek)
 
 
 
 
Eleverna kommer att ha matsäck med sig denna dag. Det kan vara bra att ge eleverna lite tips om vad man kan ha med sig som är gott, nyttigt och praktiskt. Här finns en folder från Hälsomålet (www.halsomalet.se) med lite tips.
 
Mata fåglar
Här kan du få tips om ur ni kan jobba med tema "mata vinterfåglar". Ladda hem handledningen.
Länkar till vinterekologi.
Länk till Lunds naturskola
 
 
Naturreportrarna som tillval
Tanken med naturreportrarna är att, i samband med en Naturskoledag, låta eleverna göra ett journalistiskt arbete. Eleverna arbetar alltså med Naturskolans ordinarie tema, skillnaden är att det ska resultera i en digital tidning som ska levereras digitalt till föräldrarna. Handledningen kan också användas som utbildningsmaterial för eleverna när de ska lära sig den digitala kameran, bildbehandling och infogning av bilder i Word.
 
 
 Facit till vinterflätan på sidan 154 i boken Att lära in ute året runt:
Vinterflätan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2008-01-31 21:19:14