Lärarinformation och schema för läsåret 2017-2018 


SENASTE DOKUMENT


KLASSBESÖK

Lärarinformation och schema för läsåret 2017-2018

Vår förhoppning är att en dag på Naturskolan inte bara ska vara en kul dag utomhus utan

framförallt:

  • en dag när eleverna med alla sinnen får arbeta självständigt på ett undersökande sätt
  • en dag satt i ett sammanhang där det praktiska utomhusarbetet ramas in av teoretiska studier i bland annat läroböcker både före och efter naturskoledagen
  • en dag då man slår två eller flera flugor i en smäll genom att integrera olika ämnen i det aktuella temat och arbetar mot målen i läroplanen Lgr 11
  • en dag som sår ett frö i eleverna och ger grunden för en naturkänsla som så småningom kan utvecklas till insikt och förståelse för våra miljöfrågor
  • en dag när elever som har det svårt att komma till sin rätt i ett klassrum ska få möjlighet att visa nya oupptäckta sidor
 
Nedan finns Naturskolans schema och information om vilka teman som gäller de olika årskurserna under läsåret.
 
Gå in på knappen till vänster under "Klassbesök" där hittar du all information samt film om naturskoledagen.
 
 
 
Under det gågna läsåret har vi intervjuat alla lärare/förskolelärare och ett urval av elever i åk 6 i varje klass i kommunen.Denna utvärdering ligger nu ute på vår hemsida. Använd sök rutan på första sidan. 

2008-04-03 02:02:56