SENASTE DOKUMENTÖVRIGA DOKUMENTNynäshamns Naturskolas krysslista
Här finns Nynäshamns Naturskolas krysslista med 102 saker du bör göra innan du fyller 16 år. Vi har valt sånt som de allra flesta kan göra och det har ingen betydelse om du är fattig eller rik. Det är 102 naturupplevelser i all enkelhet


Konferensen Ute är inne 21-22 september 2017 Nynäshamn
Konferens om utemiljön som språngbräda till kreativa lärprocesser, nyfikna elever, ökad måluppfyllelse och minskat utanförskap. Skolan ska främja barnets allsidiga utveckling. Inte bara visa vägen till grundläggande skolkunskaper. Fick våra barn och unga själva bestämma, skulle skolans och förskolans närmiljö användas mycket mera! Skolarbetet skulle bli roligare och de skulle lära sig mer: Forskning visar att elevernas kunskaper blir mer bestående när utomhusmiljön är en del av undervisningen. Att växla mellan utomhus och inomhusaktiviteter hjälper skolan att öka måluppfyllelsen och eleverna att prestera och må bättre. På Ute är inne 2017 får du veta mer om hur detta också bidrar till minskat utanförskap längre fram i livet.


Naturskolans dag 28 september 2014
Naturskolans dag 28 september 2014. De första 10 får Naturskolans egen bok Att lära in ute året runt.Programpunkter 10.45 - 11.15 Naturskolestigen (lärande aktiviteter längs stigen)11.30 - 12.00 Väsen och folktro (promenad bland älvor och troll)12.30 - 13.00 Visning av Naturskolans djur (ormar, ödlor mm)13.00 - 14.00 Visning av lokaler och information om verksamheten Samtidigt 10.45 - 12.00 Fånga och studera småkryp 12.00 - 13.00 Grillning


Naturvägledning i skolan
Sedan 2011 har mycket hänt i skolans värld. Flera nya styrdokument har införts, en ny skollag och nya läroplaner. I skriften Naturvägledning i skolan beskrivs hur de nya dokumenten är relevanta för naturskolor och naturvägledare. Naturskoleföreningen presenterar hur man tänker och jobbar med utomhuspedagogik. Handledningen ska fungera som hjälp för alla naturvägledare som vill närma sig och stötta skolan med aktiviteter i utomhusbaserat lärande och självklart också som inspiration för alla som arbetar i skolan.


Matten lossnar i det fria.
Släpp böckerna, lämna klassrummet och ta med eleverna ut. Lärare som anammat utepedagogik ser att kunskaperna fastnar bättre i det fria. -Finns det ingen sekatör? En grupp elever i 8B på Vanstaskolan i Ösmo, söder om Stockholm, försöker bryta av en seg trädgren som ska bli ben i deras modellgubbe. Att hela gubben ska vara 3,60 meter lång har de redan måttat och multiplicerat fram utifrån lillfingret - en decimeterlång sticka. Men benen, som de dragit fram ur den vidsträckta skolgårdens träddunge, spretar än så länge långt utanför skalan 2:1.


Skogen som klassrum utvärdering 2009-2013
Många av oss har härliga och spännande barndomsminnen från naturen. På frågan om var återhämtning och rekreation sker är svaret bland många vuxna:I skogen. Förutsättningarna för barn som växer upp idag är ofta annorlunda än förr. Fler bor i städer och det finns ett rikt utbud av fritidsaktiviteter. Skogen som en plats för lek eller rekreation är inte längre lika självklar. Skolan har en viktig roll som förmedlare av kunskap om naturen, friluftsliv och allemansrätt, det framgår tydligt i styrdokumenten. Men hur gör man naturen till en plats för undervisning och upplevelser inom skolans ram? Hur förmedlas naturkänsla och artkunskap på ett roligt sätt? Naturskyddsföreningen och Naturskoleföreningen har i projektet Skogen som klassrum velat sprida sina kunskaper om naturen och erfarenheter av naturen som plats för skolans verksamhet. De skogar som ligger närmast skolor och bostadsområden har fått en viktig roll som pedagogisk miljö. Nästan 5000 pedagoger har inom vårt projekt fortbildats i hur skogen kan användas i skolundervisningen samtidigt som värdet av att bevara skog nära skolor har uppmärksammats.


Kompostering - Breddals förskola
Varje eftermiddag tömmer barnen komposthinken med våra matrester i komposten.


Utomhuspedagogiskt credo
Jag tror på ett lärande liv där jag går ut för att lära in i sol, vatten och vind. Jag tror på en vandring ut i det oförutsägbara och verkliga. Jag tror på en vind; en oväntad bris av intensiv närvaro. Jag tror ock på reflektionens återsken; eftertankens reliefartade skuggbild. Jag tror på ett lärande liv, jag går ut för att lära in. Germund Sellgren