SENASTE DOKUMENTLÄNKAR OCH LÄSTIPSExperiment-arkivet
Naturskolan Experiment-arkivet
Experimentskafferiet är en experimentsamling på nätet, bestående av Experimentskafferiets hopsamlade guldkorn. Alla experiment har två saker gemensamt - de är (1) roliga och (2) görs med hjälp av vardagliga föremål. Forskning visar att elever ofta upplever undervisningen i naturvetenskap och teknik som tråkig och främmande. Men den här typen av experiment kan råda bot på just detta


Upptäck allemansrätten! Upptäck allemansrätten!
Allemansrätten är fantastisk. En unik möjlighet att vara på annans mark utan lov och en förutsättning för att njuta av naturen och utöva de sporter eller det friluftsliv vi älskar. Men för att den ska fungera krävs att vi som är ute i naturen respekterar allemansrättens gränser. Har du koll på vad som gäller när du nöter kilometrar i löparspåret, paddlar kajak på stilla vatten eller gör upp en eld vid vattnet?


Naturskola på schemat Naturskola på schemat
Studiedag När den här studiedagen är slut ska de ha fått med sig många enkla och roliga specialövningar i svenska, engelska och mattematik att använda utomhus med sina elever. Kicki Larsson jobbar med en 6-årsgrupp på Fridhemsskolan. - Både jag och min kollega är intresserade att jobba med eleverna ute i naturen och vi har en bra förutsättning eftersom vi jobbar med sex-åringar och de behöver mycket rörelse. Så vi är mycket utomhus och jobbar med dem, säger hon. Etablerat begrepp Naturskola är ett etablerat begrepp där undervisningen i bland annat kärnämnena matte, svenska och engelska sker utomhus med naturen som material. Det finns över 5000 lärare som utbildats i utomhuspedagogik i Sverige, och fördelarna är många anser lärarna från Fridhemsskolan. - Märker du någon skillnad när ni är utomhus alternativt inomhus och och jobbar med inlärning? - Absolut, att röra sig samtidigt som de lär sig nya saker, det fastnar, då kommer de ihåg vad de lärt sig, säger Kicki Larsson.


Nyhetsbrev från Udeskole i Danmark Nyhetsbrev från Udeskole i Danmark
I Danmark finns en bra hemsida som har många tips och filmer kring utomhuspedagogik. Om ni vill så kan man prenumerera på nyhetsbrev. Här finner ni några intresanta länkar.


Fredriksdal museer och trädgårdar
Syftet med studiematerialet är att jämföra livet på en skogsbygdsgård för 150 år sedan med hur det är idag och i framtiden, med tanke på olika miljöaspekter. Materialet utgår från olika teman: lövängen, husdjuren, gödselstacken, huset och EU-bidrag till natur- och kulturvärden. Vad kan vi lära från äldre tider? Vad var bra respektive dåligt? Genom att ge eleverna vissa bakgrundsfakta vill vi stimulera dem till att dra egna slutsatser i miljöfrågor. Diskussionerna kopplas till miljömålen.


Utemiljön och leken Utemiljön och leken
Miljöpsykologen Fredrika Mårtensson, som har studerat lekens kvalitet på olika förskolegårdar. Hon anser att alla barn borde få ha en likadan gård som I-ur-och-skur-förskolan Statarlängan.


Pyssel utomhus Pyssel utomhus
Det finns massor av roliga pyssel som man kan göra utomhus, frågan är bara hur de görs meningsfulla för barnen. Sagorna om Sixten sätter igång aktiviteten på ett lustfullt sätt - de situationer som den ofrivillige trollkarlen hamnar i kan bara lösas med barnens hjälp. Pysslen innehåller träning i exempelvis matte och teknik; saker måste sorteras, beskrivningar ska läsas och kluriga problem lösas.


Miljö och hälsa Miljö och hälsa
Inom miljöskydd hanteras arbetet med länets miljöpåverkande verksamheter. Arbetet omfattar prövning och tillsyn enligt miljöbalken av de större verksamheterna i länet, till exempel industrier, flygplatser och vattenverksamheter, samt inventering och riskbedömning av förorenade områden. Hälsoskydd handlar om att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker och hälsostörningar i miljön. Arbetet omfattar rådgivning, samordning och uppföljning/utvärdering av kommunernas tillsynsverksamhet.


Håll Sverige Rent Håll Sverige Rent
Sverige ska bli världens renaste land - det är Håll Sverige Rents vision! Alla projekt vi driver syftar till att ta oss närmare den visionen, oavsett om det rör sig om kampanjer som organiserar skräpplockning, utbildningar på arbetsplatser eller utmärkelser till olika typer av verksamheter.


Fridlysta växter och djur i Sverige Fridlysta växter och djur i Sverige
Allmän hänsyn och allemansrätt I Sverige har alla rätt att vistas ute i naturen enligt allemansrätten. Det är tillåtet att plocka svamp och vilda bär och blommor som inte är fridlysta. Men man är alltid skyldig att vara varsam och att visa hänsyn mot såväl andra människor som djur och natur.


Du, djuren och växterna Du, djuren och växterna
Vad kan och får du göra om du hittar orm på tomten eller fladdermössen flyger ut från vinden? Vad gör du med till synes övergivna fågelungar? Här får du praktiska tips om växter och djur.


Obligatoriska Särskolan Obligatoriska Särskolan
Den obligatoriska särskolan är uppdelad i två delar, grundsärskola och träningsskola. Vi arbetar i arbetslag där vi tillsammans ansvarar för de klasser som är knutna till arbetslaget. Vi har små klasser och specialutbildad personal. Miljön och läromedlen är speciellt anpassade efter elevens behov.


Vinter Vinter
Mer om djuren på vintern och fler vinteraktiviteter