SENASTE DOKUMENTNATURVETENSKAP OCH TEKNIKNT - satsning i Nynäshamns kommun
Naturvetenskap och teknik i förskolan Nynäshamns Naturskola är för förskolans räkning med i nätverket för NT-utveckling (naturvetenskap och teknik) inom Skolverkets utbildning och kompetensutveckling. Med Naturskolan som NT-utvecklare ger det ett stöd för förskolechef och huvudman i det systematiska kvalitetsarbetet. Målet med NT-utvecklarnas arbete är att genom handledning och kollegialt lärande bidra till att utveckla undervisningen med barnen i fokus. Nätverket startades upp i september 2013 och pågår i tre år.


Förskolebarn guidas i naturlärande
Vad betyder det att som förskolebarn lära om natur, på vilka sätt bidrar pedagoger och hur medverkar förskolan med sina värden och traditioner i dessa processer?. Jag tar med mig dessa centrala frågor i den forsatta argumenteringen för avhandlingsprojektets relevans. Frågor som bidrar till en möjlighet att kritiskst granska naturorienterad utbildning i dagens förskola i Sverige.


Dokumentation, dagordningar och PP-filer
Syfte med dokumentationen är att visa vad har hänt sedan första inspirationsträffen och sprida goda exempel till andra förskolor inom Nynäshamns kommun? Naturskolan sammanställer all dokumentation 2016 och gör ett häfte som kan spridas till alla förskolor i Nynäshamn. Dokumentationen ska innehålla texter och bilder som berättar vilka förändringar förskolan har gjort sedan första inspirationsträffen när det gäller att stimulera till ökad fysisk aktivitet och skapa förutsättningar för lärande framförallt inom NO, teknik och matematik, men där språket automatiskt kommer in som en viktig del:


Plan för Naturskolans insatser 2012-2016 för förskolan.
Nynäshamns Naturskola är en resurs för skolor och förskolor i Nynäshamns kommun. Följande plan avser kompetensutveckling för användning av gården som pedagogisk resurs med inriktning mot NO, teknik och matematik för förskolorna i Nynäshamns kommun och gäller perioden ht 2012 till och med vt 2016.


Länkar
På denna sida kommer vi att samla länkar inom naturvetenskap och teknik. Gå gärna in här då och då.