Fjärilsstigen i St Vika 


SENASTE DOKUMENT


NATUR- OCH KULTURAKTIVITETER

Fjärilsstigen i St Vika

I juni när kattfoten blommar passar det bra att besöka St Vikas fjärilsstig.  Kattfotens honblommor är vackert ljusröda-rosa och hanblommorna är vita. 

2008-06-13 14:18:45