Naturskolan i september 


SENASTE DOKUMENT


ETT ÅR MED NATURSKOLAN

Naturskolan i september

I september är en del av vår verksamhet förlagd nere i Alhagens våtmark i Nynäshamn. Det är en av Sveriges största våtmarker för rening av avloppsvatten. Alla klasser i årskurs 9 i Nynäshamns kommun kommer till Alhagen under september och en bit in i oktober. Eleverna gör kemiska analyser av vattnet i de olika dammarna. Det är framförallt näringsämnet kväve som är intressant. De håvar också efter bottenlevande insekter som indikerar om det råder syrebrist eller inte i dammarna.

 

Samtidigt vid Nynäshamns Naturskola i Ösmo tar vi emot alla elever i årskurs 1. De arbetar med temat "Småkryp". En dag som handlar om att få uppleva en del av den biologiska mångfalden i omgivningarna runt naturskolan. Eleverna håvar, använder förnasåll och paraplyer i sitt samlande. Småkrypssugar behöver de ha för att suga in krypen utan att de skadas. Vi tar in djuren och tittar närmare på dem i luppar. Alla djuren släpps ut när dagen är slut.

2008-09-02 15:13:02