Rengör miljövänligt 5 


SENASTE DOKUMENT


VAD GÖR DU FÖR MILJÖN

Rengör miljövänligt 5

Att ta bort fläckar från kläder.

Om fläcken är färsk kan Du försöka med nedanstående åtgärder. Intorkade fläckar kan först behöva mjukas upp med lite glycerol(apoteket).
 

Rost                         Använd citronsyra löst i varmt vatten.

Sot                            Använd såpa eller två

2008-10-05 22:04:13