Bevara gammelskog genom klicket 


SENASTE DOKUMENT


VAD GÖR DU FÖR MILJÖN

Bevara gammelskog genom klicket

Bevara gammelskog genom klicket
Klicket
På Naturskyddsföreningens hemsida finns klicket.
Ett klick för skogens startsida finns en knapp där man kan gratis bevara skog. Med ett enkelt klick bidrar du gratis till att mellan 2-30 dm² svensk gammelskog kan köpas upp och bevaras av stiftelsen.
 
Storleken på bevarad yta per klick varierar beroende på:
- antalet sponsorer som är med och sponsrar klicket
- storleken på sponsorernas donation per klick
- priset per hektar på den aktuella skogen
7 m² gratis
Klickar du varje dag under ett år hjälper du till med att bevara mellan 7-100 m² gammelskog.
Fattig som rik
Konceptet med klicket går ut på att det skall vara enkelt och gå snabbt, men inte kosta pengar att göra en betydelsefull insats för Sveriges gammelskog.
Till exempel ska varken en liten plånbok eller tidsbrist utgöra ett hinder för den som vill hjälpa till med att bevara gammelskogen.
Sponsorernas stöd
Klicket är gratis tack vare att sponsorerna som sponsrar stiftelsen ställer upp och betalar en viss summa för varje person som klickar. På så sätt kan ALLA med stort hjärta hjälpa till med att bevara Sveriges gammelskog.
Stor eloge till sponsorernasom gör klicket möjligt.
 

2008-10-05 22:17:45