Naturskolan i oktober 


SENASTE DOKUMENT


ETT ÅR MED NATURSKOLAN

Naturskolan i oktober

 
I början av oktober kommer de sista niorna till Alhagens våtmark. Verksamheten koncentreras nu till omgivningarna runt Naturskolan på Sjöudden i Ösmo. I oktober kommer alla eleverna i årskurs 4. De har tema "Matematik, samarbete och problemlösning ute". De ställs inför många utmaningar denna dag där de arbetar både i helklass och i smågrupper. Det blir mycket geometri och mycket knåp med pinnar.

2008-10-06 16:28:16