Fågelsträck på Torö 


SENASTE DOKUMENT


www.nynashamn.se

www.naturskola.se

NATUR- OCH KULTURAKTIVITETER

Fågelsträck på Torö

Fågelsträck på Torö

Södra Torö med lokalerna Reveln, Örudden, Herrhamra och Läskär är i första hand sträckfågellokaler.

Örudden-Stenstrand är Torös sydvästra spets. Området ligger i kanten av en sammanhängande tallskog. Stenstrand är som det låter en stenig strand och udden är ett flackt sandområde bevuxen med vindpinade småtallar. Örudden är privatägt och delar av området skall respekteras som privat. Visa hänsyn till de boende och passera inte framför eller i närheten av huset. Här kan man gynnsamma höstdagar se stora mängder fåglar sträcka ut. Framförallt rovfåglar som fjällvråk och sparvhök kan bjuda på stora summor. Även duvhök, ormvråk, blå kärrhök, tornfalk och en och annan pilgrimsfalk passerar udden. Dessutom betydande mängder av ringduvor, bo- och bergfink, siskor och korsnäbbar.
 
Texten ovan är hämtad från Nynäshamns Ornitologiska Förenings hemsida.
 

2008-10-06 16:49:02