November i naturen 


SENASTE DOKUMENT


ÅRSTIDSKALENDER

November i naturen

November i naturen

November kan vara både höst och vinter beroende var man befinner sig i landet och vad naturen har bestämt sig för just detta år. Träden förbereder sig för en lång tid i brist på ljus, värme och vatten. För att inte träden ska torka ut behöver de göra sig av med alla håligheter där vatten kan avdunsta. Från klyvöppningarna i bladen avdunstar stora mängder vatten. Därför fäller träden nu sina blad i väntan på sol, värme och vatten som blir tillgängligt igen i vår efter att ha varit bundet som snö eller is under vintern. Innan bladen faller bjuder de på ett fyrverkeri av färger som om de firade att en härlig sommar har förflutit och att en ny alltid kommer igen.

2008-11-03 09:36:12