Naturskolan i november 


SENASTE DOKUMENT


ETT ÅR MED NATURSKOLAN

Naturskolan i november

Naturskolan i november

I november arbetar vi mycket med utbildningar och projekt.  I mitten av månaden börjar vi ta emot alla kommunens tvåor. De arbetar under temat "Däggdjur och sinnen". De får uppleva vad som utmärker ett däggdjur och vad som skiljer dem från t.ex. kräldjuren. De får lära sig om älgens öron, rovdjurens ögon och tänder och växtätarnas klövar. De få leka ekologiska utelekar som gör att de bland annat kan få lite insyn i populationsförändringar hos älgen.

2008-11-03 10:30:17