Håll Nynäshamn rent 2009 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

PROJEKT / KAMPANJ

Håll Nynäshamn rent 2009

Håll Nynäshamn rent 2009
Antal kg insamlat.
I år var det 12 skolor och 11 förskolor som var med i skärpplockarveckan. Av dom så var det 5 skolor och 5 förskolor som redovisat hur många kg sopor dom samlat in.
Det blev 969 kg brännbart
            184 kg glas
            441 kg metall
Ett stort tack till personal och elever, pensionärer som deltagit i skräpplockar veckan.
Svandammsskolan åk 7A vann slogan tävlingen. "Städa nu, annars du!"
 
 
Vi städade utanför Humlan, vid vattentornets skog och Gröndalsvikens station.
Vi drog runt med en vagn för att slippa bära allt skräp.
 
 
Bakgrund

Håll Sverige Rent startade sin kampanj ”?Håll naturen ren”? på 60-talet. Då som nu är det kampen mot nedskräpningen som står i fokus. Tanken är att om vi i tidig ålder bryr oss om vår närmiljö så kommer vi i framtiden också bry oss om vår miljö i ett större perspektiv.

 

Den nationella skräpplockarveckan v 17

Håll Sverige Rent driver arbetet med den nationella skräpplockarveckan som infaller vecka 17 varje år. I april 2008 var 217 937 personer från skolor, förskolor, ungdomsförbund, föreningar och företag ute och plockade skräp i hela Sverige. I Nynäshamns kommun deltog 3500 personer, främst från skolorna, under denna vecka. I Nynäshamn är denna vecka ett samarbete mellan Nynäshamns Naturskola och Parken med stöd från Håll Sverige Rent.

 

Kampanjen Håll Nynäshamn Rent

Under 2009 vill Nynäshamns Naturskola i samarbete med Parken utöka skräpplockarveckan och aktivera även andra personer utanför skolorna. Tanken är att både skolor och förskolor ska delta under v 17 men också aktiva pensionärer och pensionärsföreningar. Eftersom detta arbete är så viktigt för kommuninvånarnas trivsel, och alla kanske inte kan delta just under v17, tänker vi oss att pensionärer och pensionärsföreningar kan fortsätta under 4 veckors tid.

 

Syfte

Kampanjen är tänkt att få följande positiva effekter:

ökad trivsel och ökad trygghet

ökad medvetenheten hos kommuninvånarna och minskad benägenheten att kasta skräp på gator, allmänna platser och i naturen.

ökat kurage hos barn, elever och övriga kommuninvånarna att våga säga till varandra om man skräpar ner

återföra skräpet till återvinningssystemet genom källsortering

minska risken för skador hos barn och djur (av t.ex. glasskärvor)

ökat ansvarstagande för den gemensamma utemiljön i kommunen

ökad insikt om den pedagogiska kopplingen mellan synligt skräp och utsläpp av osynliga växthusgaser (nedskräpning av atmosfären)
 
 

Detta gäller för förskolor och skolor som vill vara med i kampanjen v 17 och göra en insats för en renare Nynäshamn.

 

Fyll i deltagarlistan som sitter längst bak i denna info. Deltagarlistan blir er anmälan till v 17. Deltagarlistan kan också användas för internt bruk t.ex. för skolor där många klasser ska delta i arbetet. Fyll i alla kolumner utom sista och skicka den till Naturskolansenast 20 mars.

 

Efter sista anmälningsdag kommer alla kontaktpersoner att få ett fakta- och informationsmaterial från Håll Sverige Rent. Använd detta i ert förarbete inför v 17. Det finns mycket mer på hemsidan http://www.hsr.se/ att hämta än det vi skickar ut.

 

Informera klasserna om slogantävlingen. (gäller skolan).

 

Under v 16 kommer svarta sopsäckar, plastpåsar och skräpplockstavar att fördelas till alla kontaktpersoner. Ange på anmälningsblanketten hur många plockstavar som ni önskar att låna (det finns 500 st för utlåning).

 

Under v 17 pågår arbetet ute på skolor och förskolor. Skräpet sorteras med brännbart i den stora svarta sopsäcken, metall och restavfall i ICA-kassen och glas i Willys-kassen. Soporna vägs (för statistik) och ställs på utlovad plats för hämtning (tips: låt eleverna tillverka sin egen våg).
 
Nyhet i år är att alla grupper som är ute och plockar skräp kommer att få låna en våg.
 
 

2008-12-16 16:59:53