Först Ute sen IT 


SENASTE DOKUMENT


www.nynashamn.se

www.naturskola.se

PROJEKT / KAMPANJ

Först Ute sen IT

Först Ute sen IT
 
Syftet med projektet är Först UTE sen IT, där man kombinerar utomhuspedagogik med dagens IT-teknik såsom datorer, digital kamera, multimediaprogram och bildhanteringsprogram. Ett arbetssätt som ska passa och utveckla barn mellan 6-12 år. Positiva upplevelser i naturen är grunden för att förklara ekologiska samband och för att förstå miljöfrågor. I Lgr 11 kan man läsa Att Eleverna "ska känna till förutsättningar för en god miljö och förstår grundläggande ekologiska sammanhang". Vi tror att positiva upplevelser i naturen är grunden för att förklara ekologiska samband och för att förstå Miljöfrågor. I Ekokommun Nynäshamns Skolplan står Att skolan "Skall Undervisa om naturens kretslopp och på dess påverkan människans framtid" genom arbetet i hagmarken kan man följa människans inverkan på naturen sen urminnes tider
 
Restaurering av Hamgarken Torp är nödvändig för att man skall kunna få tillbaka den ursprungliga faunan och floran. Genom att Hagmarken inte har betats av djur på många år  har intressanta växter som darrgräs, Kattfot, låsbräken, ormfot, solvända och timjan försvunnit. Genom restaureingen kommer dessa växter och rödlistade svampar såsom purpurbrun jordtunga och scharlakansröd vaxskivling att förhoppningsvis återkomma.
 
Vi har nu haft får i hagen i 10 år och har fått tillbaka Kattfot och Jungfrulin och solvända.
Hagen är 12 hektar. Runt hagen sattes först upp en gärdsgård men efter åren som har gått så har det bytts ut mot ett fårstängsel. Det finns flera sittplatser med lägereldar samt ett vindskydd. Klasserna använder hagen  varje vecka året om som ett UTE-klassrum.
 
Nynäshamns Naturskyddsförening är aktiva I ett område. Varje år arbetar de med fagning och slåtter.
 
Sunnerbyskolan och Naturskolan är mycket tacksamma att markägaren låter oss inventera och restaurera hagen.

Sommaren 2001 gjorde en elev på Botaniska institutionen på Stockholms universitet en florainventering i området.
Ladda hem flora inventering 
 
 
Här finns skötselplanen över området från december 2002.
 
 
 
Utelektion. Det man gör med kroppen sitter i knoppen. Filmen visar en utedag, en av alla torsdagar i "Pettsons hage" i Sunnerby, Sorunda. Nynäshamns kommun
Länk till youtube film

https://www.youtube.com/watch?v=Y3kujt431e8

Vill du läsa mer om Pettsons Hagen, gå till Sunnerbyskolans hemsida

2007-12-26 01:32:35