Järflotta naturreservat 


SENASTE DOKUMENT


www.nynashamn.se

www.naturskola.se

NATUR- OCH KULTURAKTIVITETER

Järflotta naturreservat

Järflotta naturreservat

Järflotta naturreservat skiljs åt från Käringboda med ett smalt sund och kan bara nås med båt. Här finns tallbevuxna hällmarker och sandhedar men även lövskogar med rikt fågelliv. På många håll finns vackra sandstränder som också har en intressant flora.

Skärgårdsstiftelsen förvaltar naturreservatet.
 
Läs mer om Järflotta naturreservat:

2008-12-27 17:29:31