Fjärilarnas marker i Stora Vika 


SENASTE DOKUMENT


NATUR- OCH KULTURAKTIVITETER

Fjärilarnas marker i Stora Vika

Under åren 2005 till 2009 drev miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ett projekt för att förbättra livsmiljön för fjärilar i kalkbrottet i Stora Vika.

Under de fem åren kommer vi bland annat röja för att öppna upp igenväxta områden, sätta upp en natur- och kulturstig och ordna en "Fjärilens dag" varje sommar.

Samarbetspartners är Nynäshamns naturskyddsförening och markägaren Talloil AB. Projektet är delvis finansierat av Regeringens medel för lokala och kommunala naturvårdsåtgärder.

Nu kan du inventera fjärilar där du bor!


Läs mer om Fjärilarnas marker i Stora Vika på Nynäshamns hemsida eller på   Visit Nynäshamn

2008-12-27 17:47:39