Fjärilsstigen i Stora Vika 


SENASTE DOKUMENT


NATUR- OCH KULTURAKTIVITETER

Fjärilsstigen i Stora Vika

Välkommen till Fjärilarnas marker i Stora Vika!

Fjärilsstigen som är cirka 3 kilometer lång, går runt ett stort kalkstensbrott som försåg den numera nedlagda cementfabriken i Stora Vika med kalksten under åren 1949-1981.


Tack vare kalkrika, öppna marker med god solinstrålning och värme finns här en ovanligt rik flora där fjärilar av många slag trivs. Längs naturstigen passerar du skyltar som informerar om de växt- och fjärilsarter som du kan få se under promenaden. Här kan du också läsa om andra djur som trivs här och delar av Stora Vikas historia.


Ofta har en fjärilsart endast eller ett fåtal värdväxter. Värdväxten är den växt fjärilslarverna lever av. Fjärilarna behöver nektarväxter för att överleva. Om värdväxterna eller nektarväxterna försvinner kan inte heller fjärilarna överleva.


På senare år har markerna runt kalkstensbrottet börjat växa igen, och det är ett hot mot många av de växter som fjärilarna behöver. Därför har ett röjningsarbete påbörjats. Röjningsarbetet och naturstigen sker som ett samarbete mellan Nynäshamns kommun, Nynäshamns Naturskyddsförening och markägaren Talloil.
 
Läs mer om Fjärilsstigen i Stora Vika på:

2008-12-27 18:45:30