Fjärilsstigen i Stora Vika 


SENASTE DOKUMENT


www.nynashamn.se

www.naturskola.se

NATUR- OCH KULTURAKTIVITETER

Fjärilsstigen i Stora Vika

Fjärilsstigen i Stora Vika
Välkommen till Fjärilarnas marker i Stora Vika!

Fjärilsstigen som är cirka 3 kilometer lång, går runt ett stort kalkstensbrott som försåg den numera nedlagda cementfabriken i Stora Vika med kalksten under åren 1949-1981.

Tack vare kalkrika, öppna marker med god solinstrålning och värme finns här en ovanligt rik flora där fjärilar av många slag trivs. Längs naturstigen passerar du skyltar som informerar om de växt- och fjärilsarter som du kan få se under promenaden. Här kan du också läsa om andra djur som trivs här och delar av Stora Vikas historia.

Ofta har en fjärilsart endast eller ett fåtal värdväxter. Värdväxten är den växt fjärilslarverna lever av. Fjärilarna behöver nektarväxter för att överleva. Om värdväxterna eller nektarväxterna försvinner kan inte heller fjärilarna överleva.

Under många år har markerna runt kalkstensbrottet vuxit igen, och det är ett hot mot många av de växter som fjärilarna behöver. Därför påbörjades att röjningsarbete och anläggandet av en naturstig som ett samarbete mellan Nynäshamns kommun, Nynäshamns Naturskyddsförening och dåvarande markägaren Talloil.
 
Under EU-projektet Vingar 2013-2014 samarbetade Nynäshamns Naturskola med Nynäshamns kommun och Nynäshamns Naturskyddsförening. Då gjordes bland annat de skyltar som finns längs Fjärilsstigen med information och uppdrag för barn och unga. 
 
__________________________

 

Inventeringar har visat att Stora Vika är en av Stockholms läns artrikaste och mest värdefulla fjärilslokaler, med apollofjäril (Parnassius apollo) som flaggskepp. Sammanlagt har hittills hela 47 rödlistade fjärilsarter hittats i Stora Vika.

Längs Fjärilsstigen, en natur- och kulturstig som går runt kalkbrottet, finns skyltar med information som gör det lätt för besökare att få veta mer om områdets natur- och kulturvärden. Det finns också skyltar med lek-och-lär-uppdrag för unga besökare.

Hela området är som en lärobok i ekologi, eftersom de olika fjärilarna ofta är hårt bundna till vissa växter. Som larver behöver de en värdväxt att leva på och äta av, och som imago (fullbildad fjäril) behöver de nektarväxter för att klara sig. Apollofjärilen är ett bra exempel. Den är knuten till värdväxterna kärleksört (Sedum telephium) och vit fetknopp (Sedum album) och nektarväxter som t.ex. kungsmynta och olika tistlar. Genom att vårda floran på lämpligt sätt vårdas därmed också fjärilarna. I Stora Vika handlar vården i första hand om att se till att de kalkrika markerna inte växer igen, så att örter på marken får det ljus de behöver.

Inventeringsrapporter om fjärilar och växter i Stora Vika finns att ladda ned från Nynäshamns Naturskyddsförenings hemsida: http://nynashamn.naturskyddsforeningen.se/fjarilarnas-marker-i-stora-vika/

 

 

2021-08-16 11:39:28