Käringboda Naturreservat 


SENASTE DOKUMENT


NATUR- OCH KULTURAKTIVITETER

Käringboda Naturreservat

Käringboda naturreservat är ett välbevarat, vackert skärgårdslandskap.
I södra delen finns Rassavikar, där ängarna doftar av orkidéer under våren.

Strövstigar är lagda så att du kan anpassa promenadens längd genom att växla in på olika stigar med varierad svårighetsgrad.

Många vackra badplatser hittar du också här.
 
Läs mer om Käringboda Naturreservat på

2008-12-27 18:53:15