Käringboda Naturreservat 


SENASTE DOKUMENT


www.nynashamn.se

www.naturskola.se

NATUR- OCH KULTURAKTIVITETER

Käringboda Naturreservat

Käringboda Naturreservat
Käringboda naturreservat är ett välbevarat, vackert skärgårdslandskap.
I södra delen finns Rassa vikar, där ängarna doftar av orkidéer under våren.

Strövstigar är lagda så att du kan anpassa promenadens längd genom att växla in på olika stigar med varierad svårighetsgrad.

Många vackra badplatser hittar du också här.
 

2021-08-16 13:47:58