Ören & Reveludden 


SENASTE DOKUMENT


www.nynashamn.se

www.naturskola.se

NATUR- OCH KULTURAKTIVITETER

Ören & Reveludden

 Ören & Reveludden
Längst ut på Torölandet finns naturreservatet Ören, ett storslaget skärgårdslandskap som kan nås med bil. Området, som består av klapperstensfält och sand bevuxet med tallskog, är mest storslaget under höst och vinterstormarna. Örens naturreservat förvaltas av Nynäshamns kommun.

Reveludden är en sandudde med långgrunda stränder, skyddad i öster av en skogsskärm med fin gammal skog. Stranden består till största delen av en havsstrandäng med fin flora. Udden är en viktig sträckfågellokal för många arter.

Läs mer om  på Ören & Reveludden på:

2008-12-27 19:17:31