Naturskolan i mars 


SENASTE DOKUMENT


ETT ÅR MED NATURSKOLAN

Naturskolan i mars

Naturskolan i mars

Eleverna i åk 5 arbetar med temat elden i början av mars. Vi arbetar också med kampanjer och projekt t.ex.sprider vi information om Skräpplockardagarna och Earth Hour till skolor och förskolor nu.  

 

Elden är människans vän så länge hon har kontroll över den och först när hon förlorar kontrollen kan den bli livsfarlig. Idag har vi till stor del tappat kontakten med elden i vår vardag men kvar finns fascinationen och nyfikenheten. Många bränder idag beror på barns och ungdomars lek med eld vilket bottnar i nyfikenhet på elden som fenomen. Syftet med detta eldtema är att stilla nyfikenheten (utan att döda den) kring elden, sprida förståelse om riskerna med elden men också att sprida kunskap om hur man på ett kontrollerat sätt kan glädjas åt den värme och det ljus som elden ger. Elden är en pedagogisk tillgång där man kan samlas och fokusera på en gemensam uppgift. Vid lägerelden kan sagan och dikten få nytt liv, diskussioner få nytt bränsle och den stigande varmluften kan få eftertanken att lyfta och ge nya perspektiv.

 

 

 

2021-08-30 11:30:11